Förebyggande hembesök för alla över 75 år

Debatt
Vården och omsorgen måste utgå från att vi inte blir mer lika varandra när vi blir äldre. Hänsyn till den enskildes behov är en förutsättning för god vård och självbestämmande över sin vardag ska vara en självklarhet hela livet. Vi kristdemokrater vill verka för att äldrekompetens finns på alla vårdcentraler och erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

Gunilla Lindell (KD), regionpolitiker

Annette Nord (KD), regionpolitiker