Foto: Per Anger

Härskogsvägen kan få fartkameror

Lerum

Bättre skyltning, fartkameror och siktröjning. Det är några av åtgärderna som Trafikverket föreslår för att göra Härskogsvägen säkrare.

Efter den svåra olyckan på Härskogsvägen den 23 mars då två personer omkom har röster åter höjts om att vägens säkerhet måste förbättras. Många vill att hastighetsgränsen på vägen ska sänkas. Många vill också se ett förbud mot tung trafik på den slingriga vägen.

Vid årsskiftet presenterade Trafikverket en ny åtgärdsvalstudie för väg 523, Härskogsvägen. Vägen går genom både Lerum och Härryda kommuner och sträcker sig över tio kilometer.

Studien berör cirka fem kilometer som till största del ligger i Lerums kommun, från korsningen med Brunstorpsvägen i norr till infarten till parkeringen vid Härskogens boende, vid Lilla Härsjön.

Joakim Karlsson, utredare vid Trafikverket, har varit projektledare för studien, där även företrädare för bland andra Lerums kommun, Härryda kommun och Räddningstjänsten Storgöteborg medverkat.

– Det har skett en del olyckor och vi har fokuserat på att utreda den mest olycksdrabbade delen för att möjligtvis hitta åtgärder som vi snabbt kan genomföra, säger han.

Hög frekvens olyckor

I studien konstateras bland annat att sträckan har en varierande standard, och att den är bitvis ganska krokig och har många korsningar och anslutningar till bostadsfastigheter. Man konstaterar också att det är en hög frekvens olyckor på vägen i förhållande till dess längd, och att olyckorna främst sker på grund av omkörningar och upphinnande av framförvarande trafik. Det inträffar även en hel del viltolyckor.

I studien listar Trafikverket de åtgärder som man anser att man bör gå vidare med. Det handlar bland annat om att sätta upp fartkameror.

Många som hört av sig till LT har förespråkat en sänkning av hastigheten på vägen. Enligt Joakim Karlsson på Trafikverket är problemet snarare att många inte håller den gällande hastighetsbegränsningen och att man inte anpassar farten efter vägen.

– Redan idag på de hastighetsmätningar vi gjort är det hälften som kör för fort, medelhastigheten ligger ungefär på den skyltade hastigheten, säger Joakim Karlsson och fortsätter:

– Att sänka hastighetsgränsen skulle troligtvis inte innebära att fler skulle sänka hastigheten. Fartkameran ser vi som en bättre åtgärd för att få folk att hålla hastigheten.

Han menar att vägen håller för lastbilstrafik, förutsatt att de som färdas på den följer hastighetsbegränsningen och sänker farten ytterligare i kurvor. Vidare uppger Joakim Karlsson att Trafikverket i sina system har en notering om att Härskogsvägen inte är lämplig för så kallade dispenstransporter, det vill säga transporter som är bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger och som kräver dispens.

En annan åtgärd Trafikverket anser att man bör gå vidare med är att se över och komplettera vägräcken och att göra en tydligare utmärkning av kurvor med fler så kallade chevroner (pilar). Där har Trafikverket identifierat ett antal platser som kan förbättras.

– Det finns bergsskärningar ganska nära vägen på flera ställen, flera är inte skyddade alls. Där till exempel föreslår vi vägräcken, säger Joakim Karlsson.

Chevroner finns idag på vägen för att varna för kurvor, men enligt Joakim Karlsson skulle de kunna sitta tätare och vara större för att bli ännu tydligare.

Kollektivtrafik

I rapporten tas frågan upp om kollektivtrafik mellan Lerum/Alingsås och Landvetter flygplats, något som saknas idag. För Trafikverkets del handlar det då om att föreslå en sådan trafik till kommunerna, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.

– Vi har hört av flera att det är många som kör fort när de ska till Landvetter flygplats, det skulle vara bra om fler kunde åka kollektivt, säger Joakim Karlsson.

En ytterligare åtgärd som Trafikverket förespråkar är att röja undan buskar och träd vid olika platser längs vägen för att förbättra sikten. Bland annat vid kurvor och vid infarten till motionscentralen, men även vid andra anslutningar. Att stänga av en anslutning på kommunal mark vid Kollsjön genom att sätt upp en bom är ytterligare en åtgärd som kan förbättra säkerheten.

Av de förespråkade åtgärderna är det enligt Joakim Karlsson redan klart att vägräcken, siktröjning och chevroner ska utföras. Planering av vägräcken och skyltning kan påbörjas till hösten och själva åtgärderna påbörjas nästa år. Siktröjningen kan komma att utföras i år.

När det gäller hastighetskameror bestäms det på nationell nivå på Trafikverket.

– Därför kan vi inte säga nu när de eventuellt kommer att sättas upp, säger Joakim Karlsson.