Hur tänkte Lerums politiker?

Debatt

Hur tänkte Lerums politiker när man lät ett stort internationellt logistikföretag etablera sig längst in på Stenkullens industriområde? Det är ett industriområde avsett för hantverk- och småindustri eftersom det saknar tillfarts­vägar tillräckligt stora för långtradare. Nu ska plötsligt mängder av långtradare med släp åka av motorvägen vid Dageborgsmotet. Den krånglar sig ner för den branta backen till den lilla rondellen nedanför Höjdenområdet. Redan där har det bildats en kö av personbilar bakom långtradaren. Nästa flaskhals är rondellen vid Räddningstjänsten.
Risk för att släpet välter. Sedan är det dags för förbifart Stenkullen. Men hallå, där har man smalnat av vägen och gjort en liten kurva för att bussen ska få en hållplats på själva vägbanan. Olycksrisk igen. Ytterligare två underdimensionerade rondeller skall passeras innan långtradaren är inne på industriområdet, som ska korsas helt och hållet för att nå den stora omlastningscentralen.

Lerums politiker kunde ha stoppat etableringen, inte minst med tanke på att man oavbrutet talar om att man vill vara en miljökommun. Ett mål som tyvärr allt mer försvinner i fjärran.
Det vore intressant att höra hur våra kommunalråd försvarar etableringen. Skyll denna gång inte på Vägverket eller företaget som sålde marken. Politiker, ta ert ansvar!

Lerum, värre än man tror