Foto: Daniel Efvelin

Inga åtgärder förrän nästa sommar

Lerum

I år planerade kommunen att göra stabilitetsåtgärder vid Torpskolans parkering och Dergården längs med Säveån. Men tiden blir för knapp och arbetet skjuts fram till nästa sommar.

Det är för att förhindra framtida skred och för att kunna genomföra planerade byggnationer som kommunen ska göra stabilitetsåtgärder intill Wamme bro på Dergårdsområdet och vid Torpskolans parkering.

Ett beslut som tillåter åtgärderna har tidigare tagits i mark- och miljödomstolen och på kommunstyrelsens senaste möte i april tog politikerna att beslut att genomföra en upphandling. Hänsynen till djur- och naturliv förhindrar dock arbeten 2018.

– Det är bara under en kort tid, någon månad under sommaren, som det är tillåtet att göra åtgärderna och vi hinner inte få tag på någon som kan göra arbetet just då, säger Rutger Fridholm (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för området samhällsbyggnad.

Vad betyder förseningen?

– Egentligen får det inga konsekvenser alls. På Torpskolans parkering finns det en del formaliteter kvar och det går att börja jobba på ställen som inte ligger så nära ån.

Både vid Torpskolan och Wamme bro, där kommunen planerar att bygga ett kulturhus, pågår arbete med att ta fram detaljplaner.

I höstas presenterade Statens geotekniska institut (SGI) en rapport där de bedömde skredrisken längs med Säveån. SGI pekade ut fler områden med hög skredrisk, bland annat på den norra sidan av ån på sträckan mellan Stenkullen och Floda. Närmast till hands ligger dock att utföra stabilitetsåtgärder även på den södra sidan av ån i centrala Lerum där det också pågår byggprocesser.

Största utmaningen

I en artikel i september 2017 intervjuade LT Karin Odén, biträdande projektledare vid SGI, som ansåg att en av Lerums kommuns största utmaningar blir att hitta en balans mellan natur och bebyggelse.

Tycker du att ni har hittat en sådan balans?

– Vi har folk som kan miljöfrågor och saknar vi kunskap tar vi in konsulter. Precis som i Göteborg består ju marken av mycket lera. Det heter ju Lerum, där um står för hem. Vi måste bygga för att folk ska ha någonstans att bo samtidigt som vi måste anpassa efter miljön, det är lite vanskligt men jag tror inte det ska bli några större problem, säger Rutger Fridholm.