Ledande miljökommun?

Debatt

Snön har smält och skräpet tittar fram. Skolbarnen städar efter temat ”Håll Sverige rent”. Jag har föreslagit kommunen att vi vuxna också skall ha städdagar (frivilliga). Sådana får kommunen inte organisera, har jag fått besked om. Då är det märkligt, att Kungsbacka har haft skräpplockardagar i många år! De skall till och med ha speciella sopsäckar anskaffade för detta.
Stenkullebo