Liberalerna vill ha fler på- och avfarter vid E20

Debatt

Vi liberaler arbetar hårt för att det ska byggas fler bostäder i Lerums kommun, både bostäder som passar unga människor och bostäder som passar dem som är äldre. Två bostadsområden som kommunen kommit långt med i planeringen är Säveå Park vid Torpskolans parkering och Aspen strand vid Aludden i Lerum, båda attraktiva områden med plats för hundratals nya lägenheter. Dessvärre riskerar bostäderna att försenas. Trafikverket godkänner helt enkelt inte ny byggnation som ökar trafiken i Hulanmotet, deras bedömning är att trafiksäkerheten blir för dålig.

Liberalerna förstår Trafikverkets argumentation. Vi är många som stått i kö till avfarten efter krönet och sett andra bilister tvärbromsa för att inte åka in oss. Redan idag är trafiksäkerheten stundtals bristfällig.
Nu gäller det att lösa problematiken. På kort sikt för att få bostäder på plats vid Aspen strand och Säveå park, och på längre sikt för att ytterligare lösa det bostadsbehov vi vet så väl finns bland alltifrån ungdomar som längtar efter att flytta hemifrån till pensionärer som vill sälja villan. Därför behöver vi snabbt hitta åtgärder för att kompensera den ökning av bilar som nya bostäder ger upphov till. Parallellt behöver vi snarast påbörja planeringen av fler på- och avfarter vid E20. Och det brådskar. Utan nya på- och avfarter kan det bli svårt att få fram de nya bostäder som många efterfrågar.

Liberalerna i Lerums kommun