Planterat. Det nya mycket lilla trädet. Foto: Carina Svensson

Ny kastanj och förlorad häck

Lerum

En privatperson har planterat en ny kastanj utanför Tingshuset där den gamla sågades ner.
Nu har ytterligare ett misstag begåtts, en aroniahäck vid Lerums bygdegille som skulle få vara kvar togs ner.

Som LT tidigare berättat togs det stora kastanjeträdet utanför Tingshuset bort på grund av miss i kommunikation.

– När det gäller kastanjen i Tingshusparken gick det för fort och vi har brustit i kommunikationen. Jag beklagar det, har Annika Andersson, verksamhetschef på kommunens tekniska service, sagt i en tidigare artikel.

En debatt har uppstått. Och nu har någon som saknade trädet bestämt sig för att plantera ett nytt.

Annika Andersson svarar på några frågor med anledning av detta:

Är det en privatperson som har planterat den nya kastanjen utanför tingshuset?

– Som jag nämnt tidigare kommer vi ersätta kastanjen med annan växtlighet, fast på annan plats eftersom det går ledningar i marken där. Det är inte vi från kommunen som planterat något nytt framför tingshuset.

Kommer trädet att få stå kvar?

– Ett nyplanterat träd behöver en hel del omvårdnad och skötsel, och som det är nu har inte vi det trädet inom vår omsorg. Vi får se hur trädet mår och hur det påverkar den omgivning där det står.

Om inte: Vad händer på platsen?

– Vi inväntar lite mer vårvärme, på kort sikt är tanken att så gräs.

Ytterligare en händelse gällande växtligheten i kommunen har nyligen inträffat. Som Jan Sjödahl skrev i sin insändare i förra veckan har häcken som stod vid hembygdsparken sågats ner.

– Häcken togs ner i samband med att fler parkeringsplatser anlades där under tiden som den nya idrottshallen byggs. Meningen var att den skulle stå kvar under byggtiden och det var också formulerat så i avtal men av misstag togs den alltså bort ändå, säger Johanna Ek Wahlqvist, enhetschef på kommunens mark- och exploateringsenhet.

Hon fortsätter:

– När hallen är färdigbyggd kommer platsen att återställas och en ny häck planteras för att ersätta den gamla. Det kommer att skrivas ett tillägg till avtalet om parkeringsplatserna för att säkerställa så att det blir gjort.