Politikerna vill att det ska gå snabbare

Allmänt

Politikerna har gett tjänstemännen i uppdrag att titta på om det finns snabbare sätt att hantera de mindre planerna.

Rutger Fridholm, Miljöpartiet, är kommunalråd med särskilt ansvar för samhällsenheten. Nedan svarar han på en rad frågor:

Kan du utveckla vad det är ni bett tjänstemännen om?

– Vi har gett förvaltningen ett uppdrag att se över hur man kan snabba upp hanteringen av enkla planer, med enkla menar vi sådana som inte kräver en massa utredningar. De ska ju ändå passera samråd och granskning.

Är det er önskan att det ska gå snabbare?

– Ja, definitivt. Om vi alltid har tre år innan vi startar planarbete så är det något fel. Det finns en puckel som vi måste arbete bort.

Har du någon kommentar till att en person har köpt en fastighet med positivt planbesked som bara får veta att kommunen kan börja arbeta med planen tidigast 2021.

– Som jag sa tidigare, vi måste arbeta bort puckeln. Ett planarbete bör komma igång senast ett år efter förhandsbeskedet.

Har du hört att det går långsammare att få igenom bostadsbyggnation i Lerums kommun än i andra kommuner?

– Jag har ingen heltäckande bild av andra kommuner, men jag vet att det finns andra med kortare köer, vilket kan bero på att antalet ansökningar om planer inte är så många.

Varför tar man inte in extern hjälp som vad jag förstår sker i exempelvis Partille och Göteborg?

– Det tas in extern hjälp även i Lerum. Jag vet inte om andra kommuner tar in proportionellt mer.

Har ni gjort något som snabbar på processerna under era fyra år vid makten?

– Vi har försökt få fart på processerna, men det är inte lätt med rådande personalsituation. Trycket inom branschen är mycket stort. Privata byggare och Göteborgs stad är svåra konkurrenter. Vi har brist på handläggare – arkitekter, ingenjörer med flera. Vi har svårt att rekrytera och nyrekryterade måste arbeta något år innan de kommer upp i full kapacitet.

När de unga fått några års praktik hos oss lockas de över till exempelvis Göteborg.

Det finns tidsgräns för hur lång tid ett ärende får ta på bygglovsenheten men inte på planenheten. Varför?

– När det gäller bygglov är det maximalt 70 dagar från det alla handlingar och utredningar är gjorda till beslut i nämnden. Till exempel kan en avloppsutredning göra att tiden före man börjar räkna de 70 dagarna förlängs. Det stämmer inte att det finns en tidsgräns för hur lång tid ett ärende får ta på bygglovsenheten. Det är tiden från allt är klart som det finns en tidsgräns på. Parallellen med detaljplan skulle vara tiden från då alla utredningar med mera är klara tills kommunfullmäktige beslutar om planen.

– Det stora problemet är ändå tiden det tar från ansökan till att planarbetet startas. Återigen, vårt stora problem är bristen på personal på planavdelningen.  Även om man kan hyra in personal för olika delar av planarbetet måste kommunen hålla i det. Vi har nu igång några försök med entreprenörsstyrda planarbeten. I dessa är kommunens engagemang lite mindre.