Så stärker vi den nära vården

Debatt
Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet.

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger på vårdcentraler och närakuter. På så vis går det att öka tillgängligheten dramatiskt inom primärvården.

Vi vill också ge fler möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Det skapar en trygg vårdmiljö, inte minst för barn och äldre, och ökar livskvaliteten.

Västra Götalandsregionen behöver också utveckla digitala lösningar för att göra det lättare att komma i kontakt med vården, oavsett om det handlar om att boka läkartid via nätet eller få rådgivning av en sjuksköterska inför operation.

Alla invånare ska vara trygga med att det finns en god, tillgänglig och nära vård.

Stefan Svensson (KD)
regionpolitiker