Foto: Carina Svensson
Lärorikt. Eleverna har kommit av olika anledningar, Både Megan Chism, från Californien och Ameneh Agherkakli, från Iran, har kärleksinvandrat medan Roksan Kutna, från Syrien, flydde kriget. Här syns eleverna med läraren Catrin Eriksson. Foto: Carina Svensson

SFI i Lerum visar vägen

Lerum

Undervisningen i svenska för invandrare, SFI, i Lerum är ett föredöme.
– Så roligt. Vi är jätteglada, säger Catrin Eriksson, lärare.

Nyligen kom en rapport där Skolinspektionen riktar kritik mot undervisningen på SFI, svenska för invandrare. Det handlar bland annat om att det ofta används samma läromedel och lektionsinnehåll för alla, oavsett bakgrund och erfarenheter.

Inspektörer har granskat undervisningen i 15 verksamheter, däribland den i Lerum.

I rapporten står det bland annat att det finns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Ett föredöme

Även om det finns mycket att önska så finns det undantag.

– Ett intryck från verksamheten i Lerum var engagerade lärare och en tydlig rektor, vilket givetvis är bra förutsättningar för en kvalitativ utbildning, säger Britta Seeger, utredare på Skolinspektionen.

I rapporten härifrån står det att Skolinspektionen bedömer att undervisningen i svenska för invandrare vid Lerums vuxenutbildning genomförs med arbetssätt och arbetsformer som i hög utsträckning stödjer elevernas språkutveckling. Lärarna anpassar arbetssätt och arbetsformer utifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar och mål. Av observationer och intervjuer framgår att lärarlaget har lyckats skapa en god lärande miljö där eleverna uttrycker att de trivs och utvecklar sitt språk.

– Vi är en ganska liten SFI-enhet som har arbetat väldigt flexibelt. Nu ser vi nog nyttan av att vi har individanpassat undervisningen. Jag tror också att en viktig sak för att lyckas är att eleverna får utmaningar, säger Catrin Eriksson, lärare, och fortsätter:

Får resurser

– Sedan spelar det roll att vi har en kommun som satsar på SFI, vi har getts resurser för att köpa in läromedel. Och så har vi en erfaren lärarkår, där samtliga är behöriga och legitimerade. Många av oss har arbetat länge med elever som har svenska som andraspråk.

Har ni märkt att ni lyckas på något annat sätt?

– Ja, vi har snabbare genomströmning av personer som blir klara med SFI än de flesta andra kommuner.

När tidningen Dagens Nyheter i förra veckan lyfte nyheten om Skolinspektionens rapport stod det att den kommunala SFI-utbildningen i Lerum är ett av de lysande undantagen i kvalitetsgranskningen. Det fanns också en intervju med Catrin Eriksson. Efter publiceringen har utbildningsradion, ett förlag och en annan SFI-utbildning som vill komma på studiebesök hört av sig. Förlaget arbetar med utbildningsmaterial och vill ta del av metoden i Lerum.

– Det känns väldigt roligt, men det är inte bara vi som arbetar så här det gör flera andra enheter, säger Catrin Eriksson.

Inspektörernas besök gjordes i oktober förra året.

– Då var vi inte odelat glada över att ha valts ut. Vi visste ju inte hur det skulle gå, men nu känns det bara positivt, säger Catrin Eriksson med ett skratt.