Foto: privat
Maria Jerenvik, Lerums representant i Hela Sverige ska leva, delar ut checken till Mattias Balkander och Holger Andersson i #Sjövik 2020.

Sjöviksnätverk prisat

Sjövik

SJÖVIK: #Sjövik 2020 har utsetts till Årets utvecklingsgrupp i Göteborgsregionen.
Det är organisationen Hela Sverige ska leva som prisar nätverket för sitt arbete med att utveckla orten.

Många representanter var på plats på Nolhaga gård när #Sjövik 2020 fick ta emot priset på 5 000 kronor av Hela Sverige ska leva, en organisation som består av ett flertal distrikt runt om i landet och som jobbar för utveckling av landsbygden.

– #Sjövik 2020 är ett strålande exempel på hur före- ningar kan gå ihop och göra en aktion utan att bilda en ny förening. Det är en innovation som vi uppskattar, säger Holger Andersson, vice ordförande i Göteborgsregionen hos Hela Sverige ska leva.

– Genom att bilda ett nätverk belastar man inte varje förening lika tungt som i vanliga fall och vi hoppas på fler sådana nätverk i Lerum, fortsätter han.

Mattias Balkander i #Sjövik 2020 ser priset som en fjäder i hatten.

– Det var en bekräftelse på att det vi håller på med är uppskattat och det ger en energikick att fortsätta, säger han.

Nätverket fungerar som en plattform för dialog med företrädare för ortens samtliga föreningar och man har punktat upp en rad olika projekt som man vill förverkliga senast 2020. Bland annat tog #Sjövik 2020 initiativet till den nygjorda gång- och cykelvägen som numera binder ihop Östad och Sjövik.

– Det har pratats i 30 år om en gång- och cykelväg och nu är den i hamn, konstaterar Mattias Balkander.

Arbetet med en så kallad multiarena, med yta för olika aktiviteter, är precis i slutskedet och den intilliggande Sjövikslokalen ska snart byggas om.

– Vi har tagit fram ritningar och ansökt om bygglov. Den kommer att få en skrivarverkstad, ett datorrum, det kommer att finnas möjlighet att hålla kurser i till exempel teater och vi siktar på ett gym, som finns i alla kommundelar förutom Sjövik.

Det pågår även en process för att rusta upp Bohlins torg.

– Vi ska träffa kommunalråden i början på maj, säger Mattias Balkander.