Söker politiskt parti som inte förespråkar nybyggnation

Debatt

Hej partierna! Hur ser ni på nybyggnation i kommunen? Är det en naturlag att kommunen måste expandera? Hur hänger resten av kommunen, dvs kommunal omsorg, skola och service, med vid nybyggnation? Frågar en luttrad Lerumsbo som i över 50 år varit med om att nytt bostadsbyggande inte per automatik gör att det finns platser i förskola, skola osv.

  • Skattebetalare