Förundrad. Petter Skoglund har svårt att förstå att det ska ta sådan oerhörd tid innan planenheten kan börja arbeta med planen för hans fastighet. Foto: Carina Svensson

Vill bygga bostäder – men det tar oerhört lång tid

Kommunen

Villa Säfvehöjd skulle rustas upp och få två nya flyglar, här skulle det bli totalt 26 lägenheter för personer från 70 år och uppåt. Men projektet har stannat upp. Ägarna, som har bostadsprojekt i många andra kommuner, har aldrig varit med om något så långsamt som Lerums kommuns planenhet.

För ett år sedan var Petter Skoglund full av tillförsikt. Han och hans partners hade köpt Villa Säfvehöjd, fått positivt planbesked och trodde att de låg i startgroparna för att få bygga totalt ett 30-tal lägenheter i det gamla huset och de två flyglarna som de ville bygga intill huset. Han såg fram emot att få arbeta i sin egen hemkommun.

Idag låter han väldigt annorlunda.

– Jag har aldrig varit med om något som sköts så dåligt som Lerums kommuns planenhet, slår han fast och fortsätter:

– Kommunen kunde väl göra som andra kommuner med liknande problem, ta hjälp av externa byråer. Men här gör man ingenting. Vi bor i en av de tio främsta tillväxtkommunerna men växer som Örkelljunga. Det är inte klokt.

Vill ha byggnation

Att det fanns ett positivt planbesked innebär att politikerna vill att det ska byggas bostäder i Villa Säfvehöjd. Det är dock så att det under det gångna året inte har hänt särskilt mycket. Det enda Petter Skoglund har fått reda på är att kommunen inte sätter igång med detaljplanarbetet för hans tomt förrän tidigast 2021.

– Så om vi har tur kan vi börja om tre år, men det är inte ens säkert att vi börjar då, det tar kanske ännu längre tid, utropar han med illa dold ilska och fortsätter:

– Det här är en hastighet som dödar all utveckling. Som det ser ut nu kan planen ta fem till sju år att ändra. Jag har gjort exakt samma ändring i Göteborgs stad, och där tog det fyra månader.

– Varför finns det inte en tidsgräns för hur lång tid ett planärende får ta?

Blir 80+

När han för ett år sedan gick ut i tidningen och berättade om sina planer var det flera personer som anmälde intresse för att köpa en av lägenheterna. Samtliga var över 70 år och för att anpassa sig till marknaden bestämde sig byggherrarna för att bygga bostäder för 70+, alltså för personer som är 70 år och äldre.

– Men ska det dra ut så här på tiden blir det ju 80+.

– Det finns en uppenbar efterfrågan, och de nya lägenheterna kommer att innebära att köparnas villor i området kommer ut på marknaden för barnfamiljer. Är inte det bra? Behövs inte det i Lerum? undrar han retoriskt.

I etapper

Just nu står huset och förfaller. Kostnaden för att ha igång det är 3-400 000 kronor om året. Att renovera kostar minst 10 miljoner och en stor renovering för att göra i ordning huset till lägenhetshus skulle kosta 20 till 25 miljoner kronor.

– Men det går inte att dra igång en renovering innan vi vet om vi får ha lägenheter i huset. Det är väl rätt självklart att ingen är beredd att göra en sådan förlustaffär, konstaterar han krasst.

När ägarna märkte att det gick trögt att komma igång med detaljplanen sökte de lov för att bygga om huvudhuset till lägenhetshus. Tanken var att göra detta först och bygga till flyglarna senare. Men inte heller detta var det så lätt att få göra.

När ärendet var uppe på miljö och byggnämnden fanns oenighet bland politikerna. Det ska tas upp igen på nästa möte och nu verkar det finnas större enighet.

– Jag fick först veta att det inte skulle gå. Och tänk vilka intäkter Lerums kommun missar på att det inte byggs några nya bostäder här. Och jag tror inte att det bara är vi som drabbas av den här trögheten, säger fastighetsägaren.

Tvingas riva

I det här fallet handlar det om en så kallad frimärksplan, alltså enbart för den här fastigheten. I den nuvarande planen står det att det är bostadshus för två familjer.

– Och det har väl aldrig stämt så vi tänkte att det förmodligen inte skulle vara så svårt att ändra planen. Men där hade vi visst fel, säger Petter Skoglund.

Teamet bakom Villa Säfvehöjdprojektet konstaterar att de inte har råd att ha kvar huset om planen inte blir klar inom en relativt överskådlig framtid.

– Det vore så klart synd, men huset står och förfaller. I sådana fall får vi väl helt enkelt söka rivningslov.