• Grindarna är ritade av Sven Engwall och tillverkade av Elgasvets.

Ordenssällskapet visar de hemliga rummen

Lerum

Många har sett men få har varit inne i den stora gula herrgårdsliknande byggnaden intill motorvägen. Odd Fellow, som äger huset sedan snart 50 år tillbaka, har sina träffar här.

Odd Fellows-huset har inte alltid varit Odd Fellows. Odd Fellows i Lerums byggnadsförening köpte fastigheten vid årsskiftet 1969/1970.

Enligt Lars Olof Ekerborn kan det vara ett av Sveriges absolut vackraste och mest funktionella ordenshus. Och han är mannen som kan det mesta som går att kunna om huset.

– Fastigheten byggdes av Lerums kommun 1933. Det hade tidigare bedrivits fattigvård i området och nu skulle det bli ett äldreboende här, förklarar Lars Olof Ekerborn.

Nära kyrkan

Boendet hette Gamlebo. Orsaken till att det byggdes just här kan ha varit att Lerums centrum förr i tiden låg i närheten av kyrkan, och vid tiden för byggnationen fanns inte motorvägen, vilket gjorde att det kändes närmare till kyrkan.

Tidigare hade byggnadsföreningen ägt fastigheten på den så kallade Carltextomten i centrala Lerum, inköpt för 123 000 kronor. I köpet ingick även trädgårdsmästeri med bostadshus. Kommunen ville köpa den fastigheten, som låg i det som hade kommit att bli Lerums centrum, och logen letade efter en ny plats att hålla sina möte på.

Kommunen ägde Gamlebo, som stod tomt sedan några år tillbaka då Höjdenhemmet hade byggts och ersatt det gamla äldreboendet. Odd Fellow fick köpa fastigheten i utbyte mot centrumfastigheten plus 165 000 kronor.

Huset passar mycket väl för föreningen.

– Vi är väldigt nöjda med både huset och platsen, slår Lars Olof Ekerborn fast.

Ytterligare en klubb, Rotary, har sina möten här, det gäller dock endast den äldre klubben och inte den yngre Lerum Aspen Rotay Club.

Utvändigt är huset sig likt från när det byggdes. Det fanns och finns tre ytterdörrar, den stora vanliga entrén, en dörr till sjukavdelningen på andra våningen för bland annat TBC-fall och en till ett rum för akutfall. Idag är det främst den stora entrédörren som används, men samtliga går till den stora entréhallen.

I början när det var äldreboende här fanns det två celler i källaren, där kunde patienter få så kallad speciell vård. I källaren fanns också en bastu som såväl de på äldreboendet som de närboende fick använda. Denna revs efter att Odd Fellow tog över.

Det gjordes ytterligare en del invändiga förändringar med de nya ägarna. Till exempel fanns det vid övertagandet en mängd mindre rum som de äldre hade bott i och även dessa revs. De många små rummen på entréplan blev istället en stor sal, och här har logen sina middagar och möten. På entréplan finns även ett kök och ett gemensamhetsrum, som idag används för till exempel mingel.

I anslutning till gemensamhetsrummet finns också ett vackert gammalt bibliotek, döpt till Broder Eriks rum efter en av Brödralogens grundare Erik Martinsson.

Hemliga rum

Inredningen kommer dels från Hede säteri och dels från en tolvrumslägenhet på Södra Vägen i Göteborg. Det är många fina gamla skåp, bord och sittgrupper.

På övre våningen finns de hemliga utrymmena, som medlemmarna själva kallar slutna.

– Förr var det mycket hemligare, man pratade inte om det som föregick på samma sätt som idag. Nu är ambitionen att vi ska vara öppnare, och vi anser att det snarare kan kallas slutet än hemligt, något som inte avslöjas för oinvigda, säger Bengt-Olof Fagerström.

Det är låst. När de två dörrarna öppnas kommer man till en trappa, i denna hänger fotografier på nuvarande och gångna tiders manliga och kvinnliga övermästare.

Ovanför trappan är det ett mindre rum med sittgrupp och sedan, innan den stora logesalen, finns specialbyggda garderober. Kvinnorna har sina regalier, en slags kragar, i en av garderoberna och männen sina i en annan. Regalierna har de på sig när de går in i ordenssalen.

Allseende öga

På väggen inne i salen står mottot, som står i varje ordenssal, och det lyder ”Vi befalla eder att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa.” På väggens motsatta sida finns ett allseende öga målat.

– Det står för en religiös symbolik, förklarar Bengt Olof Fagerström, som är den nuvarande övermästaren i brödralogen.

I rummet finns också olika pulpeter med handsnidade tennarbeten gjorda av Carl Rapphed och Mait Linder. Det finns olika symboler på de olika pulpeterna, en är till exempel en orm som slingrar sig runt en stav, vilket är en symbol för den grekiske guden för läkekonst, Asklepio.

I rummets ena ända finns en uppsättning pulpeter och i motsatta ändan en annan uppsättning. Medlemmarna har sina bestämda positioner och platser.

Bröderna och systrarna har gjort mycket av arbetet med huset tillsammans.

– 1995 lade vi till exempel ett nytt tak, vi var femtio bröder som arbetade med projektet, säger Lars Olof Ekerborn.

Man har också två gemensamma arbetsdagar om året. Den här typen av gemensamma arbetsuppgifter har stärkt sammanhållningen.