Aspen är åter badklar

Nyheter

Nu går det att bada igen i sjön Aspen i Lerum. Lerums kommun skriver på sin hemsida att proverna som togs i onsdags visade att vattnet är tjänligtoch att de som har badat där sedan i onsdags trots avspärrningar inte behöver vara oroliga.

​Enligt kommunen ledde det kraftiga skyfallet under Valborg till att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Anledningen till läckaget är att det fanns stora mängder toalettpapper i ett avloppsrör som gjorde att det nästan blev helt stopp. Under skyfallet trängde det in dagvatten i avloppsröret och på grund av stoppet uppstod det ett kraftigt vattentryck. En del avloppsvatten pressades ut i Säveån genom en trasig lucka.

VA-enheten lokaliserade stoppet och under fredagen den 4 maj spolades rören rena. En ny lucka är beställd. Det kommer att krävas grävning för att montera den nya luckan och det arbetet beräknas att ske 14-18 maj.