Avloppsvatten rann ut i Säveån

Nyheter

Lerums kommun har stängt av Aspens badplats på grund av utsläpp av avloppsvatten i Säveån.

Kommunen måste invänta vattenprover innan kan badplatsen öppnas. Fram till dess är området avspärrat. Det är i nuläget oklart när resultaten kan bli klara.
Det kraftiga skyfallet under Valborg ledde till att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Anledningen till läckaget var att det fanns stora mängder toalettpapper i ett avloppsrör som gjorde att det nästan blev helt stopp. Under skyfallet trängde det in dagvatten i avloppsröret och på grund av stoppet uppstod det ett kraftigt vattentryck. En del avloppsvatten pressades ut i Säveån genom en trasig lucka.
VA-enheten har arbetat med att lokalisera stoppet och rören har spolats rena. En ny lucka är beställd och den beräknas komma inom några dagar. Det kommer att krävas grävning för att montera den nya luckan och det arbetet beräknas att ske 14-18 maj.
Kommunen beklagar det inträffade. Läckaget skedde under en begränsad tid och idag rinner det inte ut något avloppsvatten i Säveån.