Bostäder i Floda

lt-debatt

Det lokala familjeföretaget – Bengtsbo Handelsträdgård – som drivits framgångsrikt i tre generationer har nu upphört. Nu vill familjen/mark- ägarna att området skall bebyggas med bostäder. Ett intressant och välkommet beslut för Lerums kommun.
Genom sitt attraktiva och strategiska läge kan ett populärt bostadsområde, i paritet med Floda Allé och Herrgårdsbacken, växa fram här. En bra mix vad gäller lägenhetsutbud och upplåtelseformer kan skapas.Samtidigt vet vi att kommunen, som har planmonopol, är satt under hård press när det gäller att få fram detaljplaner. För att öka tempot i planarbetet har kommunen ”öppnat” för en så kallad exploatörs-styrd planeringsprocess. Före detta Handelsträdgårds-tomten i Floda bör absolut bli föremål för en sådan modell.

  • Lennart Wassenius (C) Gunny Kron (C) Andreas Palmnäs (C)