Fel väg att gå i Härskogen

lt-debatt

Att förbjuda den tunga trafiken på Härskogsvägen är fel väg att angripa problemet. Det är inte lastbilar med släp som är det stora problemet, utan det är oansvariga personbilsförare som måste köra om i alla möjliga och omöjliga lägen.
Av alla olyckor på Härskogsvägen står personbilarna för 95 procent av fallen, och det beror på den alltför höga hastigheten som dessa bilförare håller.
Mig veterligt har det bara inträffat två olyckor med dödlig utgång, ett där en motorcykel inte klarade kurvan vid Kärrelyckan och hamnade i Vällsjöbäcken, och nu den senaste med en lastbil inblandad. Hur den gick till vet jag inte men det var en lastbil med dollykärra och ett trailersläp. Om du med ett sådant ekipage behöver tvärbromsa på grund av en vansinnesomkörning och befinner dig i en kurva så finns riskan att lastbilen stannar medans trailersläpet som är kopplad medelst en Dolly fortsätter i färdriktningen och trycker ut dollykärran i motsatta körfält.
För att komma tillrätta med Härskogsvägen krävs att man omedelbart sätter upp fartkameror så att folk håller den lagliga hastigheten av 70 kilometer i timme. Dessutom börja med hastighetsövervakning medelst radar, samt att man breddar och rätar ut vägen mellan Kollsjön och ön Fyen. I övrigt är vägen inget problem för tung trafik med släp.

  • Hans-Erich Christenson