Fel väg för tung trafik

lt-debatt

Fel väg för tungtrafik att gå i Härskogen. Jag syftar på Hans-Erich Christensons insändare i LT den 16 maj (”Fel väg att gå i Härskogen”), som utan tvekan speglar hans kommersiella intressen, även om han inte öppet uttalar dem.
Transportfirmor behöver inte visa socialt ansvar – det räcker att följa lagen. Men lagen borde i sin utformning innefatta ett socialt ansvar, och inte som nu helt oansvarigt  tillåta långsam tung trafik på en kurvig, backig landsortsväg med väldigt få ställen där det är möjligt att köra om.
De flesta privata bilar som kör på Härskogsvägen är inte semesterfirare utan Lerumsbor som försöker hinna till  jobbet i Borås eller som skall hinna till sitt flyg i Landvetter.
Att bli uppehållen bakom en lastbil med släp som strävar uppför i 20-30 kilometer i timmen uppmuntrar till omkörning och sedan snabbkörning för att hinna ikapp förlorad tid.
Om tung trafik förbjuds kommer fartkameror att vara överflödiga, men kan förstås  ändå vara bra.
Tyvärr tänker Trafikverket inte göra någonting alls åt situationen, inte ens sätta upp fartkameror. De menar att tung trafik bara kan förbjudas i fall av ”nedsatt bärighet på vägen eller av andra liknande skäl”.
Den senaste tragiska dödsolyckan borde räcka som ”liknande skäl”! Det duger inte att påstå att det inte skulle finnas olyckor om alla förare vore perfekta.

  • Geoffrey Shippey