Foto: Daniel Elfvelin
Spännande period. Öijared GK:s klubbchef Lars Brydolf ser fram emot att se banans framväxt.

Footgolfbanan växer fram

Floda

Små hårda bollar, större luftfyllda bollar och eventuellt frisbee. Den nya banan på Öijared kan bli anpassad för tre olika idrottsgrenar. Nu är bygget av golfklubbens footgolfbana igång.

Det är korthålsbanan som görs om från grunden. Tanken om att bygga en footgolfbana föddes hos Öijared GK:s klubbchef Lars Brydolf för flera år sedan när han själv prövade spelet, som sedan två år tillbaka ingår som en gren i Svenska Golfförbundet. Som LT skrivit tidigare blev projektet verklighet i vintras när klubben blev beviljad medel från Allmänna arvsfonden, som står för den största delen av byggkostnaden.

– Ambitionen var att börja i mitten av april, men det blev lite försenat på grund av köldgraderna, säger Lars Brydolf.

I början av maj rullade grävmaskinerna in på banan och förvandlade gräsmattan till jordhögar. Arbetet ska pågå i tio veckor där avslutningen blir att så gräs.

– Fram till juli blir det en spännande period att se hur banan växer fram.

Målet har varit att ha en smyginvigning i samband med höstens 60-årsjubileum, men det är tveksamt om banan är i spelbart skick redan då.

– Det realistiska är att öppna banan våren 2019, allt annat är en bonus.

När banan är klar kommer den att ha två eller tre användningsområden. Förutom footgolf, som precis som det låter handlar om att sparka ner en fotboll i ett hål, byggs en ny korthålsbana för golf. Denna så kallade äventyrsgolfbana kommer att vara mer anpassad för barn än tidigare med tre olika utslagsplatser – en från cirka 30 meter, en från 50 och en från 100 meter. Dessutom bygger man sannolikt även en frisbeegolfbana, som inte skulle påverka kostnaden speciellt mycket. Planen i nuläget är att placera korgarna som fångar upp frisbeen i mitten av footgolfhålen, med en diameter på cirka två fotbollar.

– Det får inte bli för plottrigt, men på så sätt blir det bara två platser där man avslutar hålen, konstaterar Lars Brydolf.

Det är det tidigare golfproffset Pierre Fulke, som även designat en av klubbens andra banor, som är arkitekten bakom banan med en budget på cirka fem miljoner kronor. Allmänna arvsfonden bidrar med 3 123 000 kronor, Öijared Resort med en miljon kronor, klubben själv med 500 000 kronor och därutöver bidrar även en sponsor med pengar.

Öijared GK vill även handikappanpassa banan genom en väg för golfbil och har ansökt om bidrag på 750 000 kronor från kommunen. Klubben får inga pengar i nuläget, men det kan bli aktuellt med en tillbyggnad senare.

– Jag fick beskedet att man från politikerhåll i Lerums kommun tycker att det är en bra idé att handikappanpassa för funktionshindrade och äldre, men att det inte finns några pengar just nu, säger Lars Brydolf.

I början på nästa år ska Öijared skicka in en ny ansökan med förhoppning att kommunen planerar för utgiften i 2019 års budget.