• Eniga. Kommunalråden Lill Jansson (L), ALexander Abenius (M), Rutger Fridholm( MP), Eva Andersson (C) och Dennis Jeryd (S) är eniga om att något måste ske för att förbättra Härskogsvägen.
  • Eniga. Kommunalråden Lill Jansson (L), ALexander Abenius (M), Rutger Fridholm( MP), Eva Andersson (C) och Dennis Jeryd (S) är eniga om att något måste ske för att förbättra Härskogsvägen.
  • Eniga. Kommunalråden Lill Jansson (L), ALexander Abenius (M), Rutger Fridholm( MP), Eva Andersson (C) och Dennis Jeryd (S) är eniga om att något måste ske för att förbättra Härskogsvägen.
  • Eniga. Kommunalråden Lill Jansson (L), ALexander Abenius (M), Rutger Fridholm( MP), Eva Andersson (C) och Dennis Jeryd (S) är eniga om att något måste ske för att förbättra Härskogsvägen.

Gör allt de kan för förändring

Allmänt

Kommunens fem kommunalråd är eniga om att trafiksäkerheten på Härskogsvägen måste förbättras. Nu vill de förbjuda tung trafik med släp på den olycksdrabbade vägen.

Det har under åren skett mängder av olyckor på vägen. Människor har skadats och ibland till och med avlidit, som vid den tragiska olyckan i mars då två personer omkom. Kommunalråden ser allvarligt på det inträffade och på att något måste göras för att säkerheten ska öka.

– Något måste göras, vi kan inte låta nya människor dö, säger Dennis Jeryd (S).

– Det är oacceptabelt, tillägger Eva Andersson (C) med emfas.

Vill förbjuda

Under årens lopp har olika politiker haft mängder av möten med representanter från Trafikverket om vägen. Dessa möten har varit relativt resultatlösa. Nyligen hade kommunalråden i majoritet ett nytt möte med verket. Och nu visade det sig att trafiken på vägen har ökat, från 2 800 fordon per dygn 2015 till 3 500 fordon per dygn 2017. Det innebär att vägen har kommit upp i så kallad nivå. Och nu fick politikerna veta att de har möjlighet att ansöka om förbud mot tung trafik.

– Det kommer vi göra, slår Dennis Jeryd (S) fast.

Det kommer troligen handla om tung trafik med släp, och det finns en politisk enighet i frågan.

Ändrar hastighet

Politikerna kommer även be om förändrade hastighetsbestämmelser, så att det blir lägre maxhastighet på sträckorna vid de tvära kurvorna.

– Vi skulle också gärna se sidförflyttningsfickor, så att den som har många bilar efter sig kan köra åt sidan och släppa förbi bakomvarande bilar. Jag tycker att Trafikverkets representanter även lyssnade på detta, säger Eva Andersson (C).

På mötet diskuterades även farligt gods. Och här fick politikerna föra fram att de inte tycker att det är lämplig att trafik med farligt gods färdas på vägen, detta på grund av närheten till natur och sjöar.

Ytterligare en möjlighet blev tydlig.

– Vi fick veta att vi kan be om att få en flygbuss från Lerum, och det kommer vi också göra, tillägger Lill Jansson (L).

Trafikverket tar också frågan på allvar. Verket har, som tidningen skrivit tidigare, presenterat en ny åtgärdsvalstudie för de cirka fem kilometrarna från korsningen med Brunstorpsvägen i norr till infarten till Härskogens boende. I studien konstateras att sträckan bitvis är ganska krokig och har många korsningar och anslutningar till bostadsfastigheter. Det är också en hög frekvens olyckor på vägen i förhållande till dess längd. Olyckorna sker främst på grund av omkörningar och upphinnande av framförvarande trafik. Det inträffar även en hel del viltolyckor.

Trafikverket listar åtgärder att gå vidare med, som att sätta upp fartkameror, siktröjning och bättre skyltning. Vad gäller fartkameror beslutas det om detta nationellt, och frågan tas upp i oktober. När det gäller siktröjning är det kommunen som äger den mesta aktuella marken.

– Och det är positivt, vi kommer göra det vi kan för att förenkla, säger Dennis Jeryd (S):

Räta vägen

På lång sikt vill politikerna ha kurvrätning och bättre omkörningsmöjligheter. Politikerna frågade Trafikverkets representanter om det finns möjlighet för Lerums kommun att själva genomföra vägrätningen, men det går inte.

Trafikverket håller på med en olycksutredning efter vårens trafikolycka, så sker alltid efter en dödsolycka. Det är i dagsläget svårt att säga när utredningen blir klar, beroende på vad den kommer fram till kan det uppkomma andra åtgärdsförslag.