Ingen miljonrullning i Förbo

Nyheter

Förslaget att dela ut 20 miljoner till ägarkommunerna i det kommunala bostadsbolaget Förbo blir inte av. Pengarna skulle gå till bostadssociala åtgärder, men efter att Härryda röstat nej backar nu också Kungälv och Lerum ur.

Pengarna i vinstöverföringen skulle uppgått till 20 miljoner och delas ut proportionerligt mellan de fyra ägarkommunerna Lerum, Härryda, Kungälv och Mölndal. Det hade inneburit en slant på flera miljoner som då skulle gått till bostadssociala åtgärder, bland annat temporära bostäder för nyanlända.
Lagts på is

Förslaget har vart omstritt och i mars röstade fullmäktige i Härryda nej till det, trots att ägarrådet tidigare ställt sig positivt. I ägarkommunen Mölndal, som varit mest angelägna i frågan, röstade man ja till pengarna. De övriga ägarna Lerum och Kungälv har nu valt att lägga frågan på is på obestämd framtid.
Anders Halldén, styrelseordförande i Förbo, menar att ägarna var helt överens på senaste stämman att inte gå vidare med någon värdeöverföring.
– Det är upp till ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige om de vill hantera frågan eller inte, säger han.

Mölndal valde också att inte lägga något yrkande på stämman vilket indirekt innebär att de nu backar om förslaget.
Anders Halldén, som också är ledamot i kommunfullmäktige (L) i Härryda motsätter sig inte principiellt en värdeöverföring men om det ska ske så bör det finnas en långsiktig ekonomisk plan för det i bolaget.
– Som ordförande har jag bolagets bästa i åtanke. Vi måste ha en långsiktig plan om hur vi ska driva bolaget framåt om vi ska satsa på den typen av uttag, säger han.

Kritiken av förslaget har inte låtit vänta på sig. Bland annat har Hyresgästföreningen knorrat och menar att hyresgästerna skulle få stå för notan vid en eventuell utdelning.
– Det stämmer inte. Hyresgästerna påverkas inte av hur mycket pengar ägarna plockar ut. Hyreshöjningar avgörs vid förhandlingar med Hyresgästföreningen och Förbo.

Men om Förbo har stora överskott så borde hyrorna kunna sänkas?
– Förbo har inga pengar undanstoppade. Resultatet för 2017 ligger på 60 miljoner, vilket bland annat går till underhåll, nyproduktion och så vidare. Ska vi ta ut 20 miljoner så har vi inte dessa pengar i bolaget utan hade vi behövt låna för att finansiera det.

  • ARON MIKAEL SIK