Kommunen ger sig själv dryga böter

Gråbo

Politikerna i Lerums kommuns miljö- och byggnadsnämnd har beslutat att Lerums kommun ska betala 328 510 kronor i böter för att ha påbörjat arbete utan startbesked.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av tionde kapitlet tredje paragrafen i plan- och bygglagen att ge Lerums kommun byggsanktionsavgift. Avgiften ska betalas inom två månader.

Bakgrunden till beslutet är att bygglovsenheten i januari upptäckte att ett upplag med bodar hade anlagts på en fastighet som ägs av kommunen på Östadsvägen 163 i Björboholm trots att både bygglov och startbesked saknades. Kommunens projektenhet, som har satt upp bodarna, kontaktades och uppmanades komma in med en förklaring.

Förutsatte

Det aktuella projektet handlar om andra etappen för utbyggnad av vatten och avlopp i Björboholm. Projektledaren förklarade att han hade tillträtt posten när projektet redan var igång och att han hade förutsatt att nödvändiga anmälningar och bygglov var i sin ordning. Så var alltså inte fallet. Han har senare sökt och nu också fått beviljat bygglov med startbesked till och med sista maj.

Bostadsbebyggelse

Miljö och byggnadsnämnden konstaterar att en orsak till missen kan vara att den förre projektledaren gick efter en tidigare regel som gällde att etablering inom arbetsområdet inte är bygglovspliktig.

Etableringen omfattar 1693 kvadratmeter och avser upplag för material, grus och avfall samt uppställning av manskapsbodar och containrar.

Området, som är ägt av kommunen sedan 1954, är avsett för bostadsbebyggelse och park.