Kommunen vill köpa Ekåsa

Gråbo

Lerums kommun vill köpa Ekåsa i Björboholm

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet föreslog politikerna att kommunfullmäktige ska godkänna köp av Ekåsa, fastighet Ryd 1:79. Köpesumman ska vara 12 500 000 kronor och säljaren Göteborg stad.

Lerums kommun hyr idag fastigheten av Göteborg stad. Den fungerar som tillfällig bostad för personer som anvisats till kommunen.

Göteborg stad har erbjudit Lerums kommun att förvärva fastigheten.