Ljuger om avloppsvatten

lt-debatt

På kommunens hemsida och i svar till mig från kommunikatören Mattias Jansson i Lerums Tidning, har man skrivit en tillrättalagd historia om att det kraftiga regnet på Valborgsmässoafton orsakade en så kallad bräddning, vilket innebar att orenat avloppsvatten under en kort tid rann ut i Säveån vid Åtorp.
Utsläppet skedde inte under begränsad tid utan i flera dagar. Redan på lördagen – 28 april – luktade avlopp och lortar och tamponger flöt förbi de som satt och fiskade i Aspen utför Säveåns mynning. Om utsläppet skedde ännu tidigare det har jag inga vittnesuppgifter, men vem vet.
Den 8 maj låg det fortfarande massor av toapapper och avloppsrester i strandkanten på Säveån från Åtorp ned till Aspen, vilket direkt borde sanerats.
Varför ägnar sig miljökommunen åt fake news istället för att ta reda på fakta?

  • Kristian Pedersen