M-kritik mot utebliven debatt

Lerum

Alexander Abenius (M) kritiserar Dennis Jeryd (S) för utebliven debatt vid senaste fullmäktige. Jeryd slår ifrån sig kritiken och menar att det rör sig om frågor som redan besvarats.

Vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige i Lerum var årsredovisningen för 2017 uppe. Alla partier inledde med var sitt inledningsanförande och gavs därefter möjlighet att debattera.

Alexander Abenius (M) säger att Moderaterna riktade skarp kritik mot bland annat de höga sjuktalen och bristande måluppfyllnad i kommunen. Kritik som enligt honom ligger helt i linje med den kritik som kommunens förtroendemannarevisorer fört fram. Trots det svarade inte Socialdemokraterna på kritiken, något som upprör honom.

Ignorerar medvetet

– Det är svagt av en kommunstyrelseordförande att medvetet ignorera oppositionens kritik, säger Alexander Abenius (M).

– Jag kan bara tolka det som att socialdemokraterna är rädda för att ta debatten offentligt. Kommunfullmäktige är nämligen ett öppet möte för alla kommunmedborgare att lyssna på, fortsätter Abenius

Bemöter kritiken

I ett mejl till LT bemöter Dennis Jeryd (S) kritiken från Alexander Abenius.

”Om Alexander Abenius inte hade varit så upptagen med att formulera frågor som han redan vet svaret på så hade han inte missat att jag redan i mitt inledningsanförande lyfte frågan om sjukfrånvaron. Anförandet finns att läsa på min blogg dennis.jeryd.se eller ses på webbsändningen från KF. På sidan 20 i årsredovisningen kan den som vill, inklusive Alexander, läsa fakta om sjukfrånvaron. ”

”Som jag sa i mitt anförande så gäller det att nyansera debatten runt sjukfrånvaron. Den korta frånvaron (1-14 dagar) ligger på 2,4 procent, vilket är en låg siffra med tanke på den verksamheten som kommunen bedriver. Det är denna frånvaro som har absolut störst påverkan av kommunens verksamhet och som också kostar pengar. Frånvaron 15-59 dagar ligger på mycket låga 0,8 procent och indikerar att inflödet till den långa sjukfrånvaron i princip har upphört. Den långa sjukfrånvaron (60 dagar eller fler) är hög och det är den som drar upp vårt genomsnitt. Här rör det sig om många olika anledningar och i flera fall är det mycket lång frånvaron som till och med började under förra mandatperioden. Förvaltningen arbetar med att gå igenom dessa fall på individbasis.”

Frågan lyfts regelbundet

”Sjukfrånvaron är en fråga som lyfts regelbundet på både KS och KSAU så det kan verkligen inte vara någon nyhet för Alexander Abenius. Men om det ställs frågor som redan har besvarats eller som man kan läsa sig till så ser jag ingen anledning att besvara dessa igen. Jag var uppe i debatten en gång till för att förtydliga arbetet med långtidssjukfrånvaron och Pia Jäderklint (S) var också uppe och nyanserade debatten.”

Alexander Abenius svarar i ett mejl:

”Har Dennis Jeryd glömt av att kommunfullmäktige är vårt högsta politiska organ och det enda politiska organ som är öppet för våra kommuninvånare att lyssna på den politiska debatten? Att hänvisa till information framförd på KS och KSAU, som är stängda forum för allmänheten, och tycka att detta räcker är direkt olämpligt en demokratiskt vald politiker.”

”På Dennis Jeryds svar verkar det som han, under sin tid som kommunstyrelseordförande, glömt vilka han svarar inför. Det kanske är dags för en påminnelse: Vi svarar inför folket, och när Lerums kommunfullmäktige sammanträder gör vi det inte för oss själva. Vi gör det för våra invånare och för demokratin”