Foto: Daniel Elfvelin
Kort flytt. Istället för en flytt till Stenkullen ser det ut som att Lerums Tennisklubb får en ny anläggning här, mitt emellan fjärrvärmeverket och Lessudden.

Ny tennishall vid Aspen

Lerum

Lerums TK protesterade högljutt när kommunen informerade om att man ville riva deras tennishall och bygga en ny anläggning i Stenkullen. Efter många turer ser det nu iallafall ut som att klubben får stanna vid Aspen. Sannolikt väntar en betydligt kortare flytt på några hundra meter.

En tennisanläggning fanns inte med i planerna när Lerums kommun tillsammans med exploatörer planerade för det nya bostadsområdet Aspen strand som ska byggas på sjöns sydöstra sida. Kommunen meddelade Lerums Tennisklubb att man inte tänkte förlänga arrendeavtalet som löper ut i december 2019. Istället erbjöd man en ny tennishall i närheten av brandstationen i Stenkullen.

Beslutet väckte ilska hos LTK:s medlemmar och styrelse som kände sig orättvist behandlade av att köras bort från den hall som föreningen själv byggde med hjälp av ideella krafter i början på 80-talet. Protesterna tycktes lönlösa, men nu finns en öppning. Kommunen utreder ett nytt förslag – att bygga en ny anläggning på mark intill bmx-banan och Lessudden på en plats som var tänkt som rekreationsområde i det nya bostadsområdet.

Letade plats igen

– Det finns en möjlighet att bygga på en bit mark som är detaljplanerad för allmänt ändamål och där kan kommunen till exempel föra upp en tennishall, säger kommunalrådet Dennis Jeryd (S).

– Vi lovade att göra en extra genomgång och då hittade vi den här platsen.

Efter många samtal ser det därmed ut som att kommunen och tennisklubben är överens.

– Det har varit en lång process med två år av jobbiga diskussioner med både politiker och sektor samhällsbyggnad, men vartefter de sista månaderna så har mötena fungerat väldigt väl och nu har vi en samsyn, säger Hans Karlander, som precis lämnat posten som ordförande i LTK.

LTK ratade Stenkullen

Från början upplevde han inte att vare sig politiker eller tjänstemän förstod klubbens situation. Stenkullen har aldrig varit ett alternativ för LTK.

– Det har inte varit relevant för oss. Vi är beroende av att verka här, det är framförallt i centrala delarna av Lerum våra ideella krafter och medlemmar finns, säger Hans Karlander.

Både han och klubbens nye ordförande, Sven-Arne Christiansson, tror att en tennisanläggning kommer att lyfta bostadsområdet.

– Det blir som ett nav för ungdomsidrott med bmx, segling, tennis och även fotboll i närheten, säger Sven-Arne Christiansson.

Ansökan om ett förhandsbesked har gått igenom, vilket betyder att kommunen får tillåtelse att bygga. Politikerna har dock inte satt ner foten än då den nya platsen har sina uppenbara nackdelar.

– Från början beräknades en ny tennishall kosta mellan 25-30 miljoner, vi har inte djupstuderat siffrorna men nu blir den kostnaden fördubblad, säger Dennis Jeryd.

Det betyder både att politikerna måste säga ja till att öka kostnaderna i investeringsbudgeten, samt att LTK är beredd på en dyrare hyra. Marken är också mindre än det tidigare förslaget i Stenkullen, men ytan är ungefär lika stor som dagens tennisanläggning på 9 800 kvadratmeter.

Inga trollkarlar

Sven-Arne Christiansson säger att klubben skulle kunna klara en viss kostnadsökning, men förklarar samtidigt att man som ideell förening ”inte kan trolla fram pengar”. Något som han tror att kommunen har förståelse för.

Skulle projektet kunna falla på grund av ekonomin?

– Jag kan omöjligt se det, säger Hans Karlander.

Inom ett par månader hoppas de på ett definitivt ja från kommunen. Parterna träffades för ett möte förra onsdagen och nu ska politikerna diskutera frågan i respektive parti innan de tar ett formellt beslut.

Dagens arrendeavtal löper alltså ut i december 2019, men Hans Karlander och Sven-Arne Christiansson tror att bygget dröjer och räknar med att få ha kvar sin nuvarande anläggning fram tills att en ny står klar.

– Det blir nog tidigast 2021, säger Hans Karlander.

daniel elfvelin

daniel@lerumstidning.com