Daniel Massot och Cecilia Bergman, representanter från de nya ägarna Svenska Hus, tillsammans med Mikael Jedenberg, Pikenborg,

Nya ägare till Floda Torg

Floda

Floda Torg och intilliggande fastigheter köps av Svenska Hus. Säljare är det lokala bolaget Pikenborg.

Svenska Hus tar över driften av torget från och med första juni. De nya ägarna är en del av Gullringsbokoncernen, en koncern som grundades av Lerumsbon Hans Eliasson och som är döpt efter lerumsfastigheten Gullringsbo. Så även om det är ett stort nationellt bolag som nu tar över det lilla torget finns den lokala förankringen.

Säljare är alltså Pikenborg, som grundades av familjen Brandström på Öijared. Förutom skogsfastigheter på Öijared äger och driver bolaget golf-, konferens- och hotellanläggningen på Öijared.

I köpet ingår tio byggnader med en total yta på 13 600 kvadratmeter, de innehåller totalt cirka 80 hyreslägenheter och cirka 40 affärslokaler med få vakanser. Försäljningen inkluderar alltså nu ytterligare fastigheter i centrala Floda, till exempel Stationsvägen 1 och 3, det vita huset vid Stationen, Aludden, Tegelmagasinet och Lilla Ön. Några av de större hyresgästerna är Floda vårdcentral, apoteket och Icaaffären.

Läs mer om försäljningen i papperstidningen, som på grund av problem med tryckningen kommer först i morgon torsdag.