Ont om vatten i Floda och Tollered

Floda/tollered

Invånare i Floda och Tollered uppmanas vara försiktiga med förbrukning av kommunalt vatten. Det finns risk att en del hushåll i de båda kommundelarna blir utan dricksvatten om inte uppmaningen hörsammas.

Det är Lerums kommun som på sin hemsida går ut med restriktionsuppmaningen. Det var några timmar i torsdags kväll som några hundra hushåll i de högt belägna områdena i Nordåsen, Ricklehöjden och Berghult i Floda var utan vatten.

Inledningsvis trodde man att det var en vattenläcka, men någon sådan hittades inte, istället tror nu kommunen att orsaken till vattenbristen var att många har vattnat mycket den senaste tiden. Därmed uppmanas nu till försiktighet vid vattenanvändning.

Osäkert till när

Floda och Tollered har gemensam vattenförsörjning och därför gäller restriktionerna även Tollered.

Kommunen uppmanar de boende i de båda kommundelarna att inte vattna gräsmattor, häckar och rabatter med spridare eller slang. Uppmaningen är också att undvika att tvätta bilen hemma samt att inte använda högtryckstvätt eller fylla upp pooler med kommunalt dricksvatten.

Det är så att Floda och Tollered får sitt dricksvatten från vattenverket i Lerum nu eftersom Floda vattenverk är avställt för ombyggnation. Ombyggnationen beräknas vara klar under sensommaren i år. Och fram till dess är kapaciteten av pumpmässiga skäl begränsad för Floda och Tollered.

Inte helt utan vatten

Det är i nuläget oklart hur länge restriktionerna kommer att gälla, men bedömningen är att det blir fram till Floda vattenverk tas i drift senare i sommar.

Är det några hushåll som är utan vatten idag?

– Nej, svarar Lovisa Björnsdotter, enhetschef på kommunens VA-enhet.

Finns det hushållsvatten att hämta någon stans?

– Om man är utan vatten en längre tid ordnar vi med nödvattentankar där man kan hämta vatten alternativt anvisar till brandposthuvuden där man kan hämta på delar av ledningsnätet som ej är påverkade. Men det är inte aktuellt just nu eftersom alla har vatten i dagsläget.

Svårt att säga

Hur många hushåll berörs av bevattningsrestriktionerna?

– Alla hushåll i Floda och Tollered som har kommunalt vatten, vilket är cirka 8 900 stycken.

Räcker vattnet till samtliga hushåll om alla slutar vattna utomhus, tvätta bilen hemma och spola med högtryckstvätt?

– Ja, vi har märkt att sedan vi gick ut med restriktionerna har vattenförbrukningen sjunkit och ingen har varit utan vatten efter det. Det är svårt att ange exakta flödesuppgifter efter så här kort tid. Jag har pratat med arbetsledaren och vattenförbrukningen till följd av att folk är hemma på helgen och tvättar, diskar, lagar mat och så vidare, vilket gör att förbrukningen för dessa ändamål gått upp.

– Sedan har ju allmänheten använt mindre vatten till bevattning vilket bidragit till lägre förbrukning än vad vi hade haft annars. Men det är svårt att summera exakta effekten efter så pass kort tid. Vi behöver fler dygn för att utvärdera mer exakt påverkan. Men som sagt har ingen varit utan vatten sedan vår uppmaning gick ut.

Har du någon annan kommentar?

– Fram till ombyggnaden av Floda vattenverk som är klar under sensommaren är kapaciteten av tekniska, pumpmässiga, skäl begränsad för områdena Floda och Tollered, därav denna bevattningsrestriktion.

– Men vi ser en ökad vattenförbrukning i hela kommunen till följd av bevattning. Vi är inte den enda kommunen som märkt av detta. Bland annat har likande bevattningsrestriktioner gått ut till invånarna i kommunerna Burlöv, Eslöv, Malmö, Sölvesborg, Laholm, Halmstad, Kungälv, Håbo, Eskilstuna samt Stockholm, svarar Lovisa Björnsdotter.