Svar om Växtrum

lt-debatt

Svar till Magnus Bolle angående min kritik mot Växtrum
Själva Växtrumsprojektet är väl i och för sig ganska oskyldigt och lockar knappast stora turistskaror till Lerum utöver de redan involverade. De du inte har förstått Magnus är det budskap jag försöker få fram nämligen att man lägger så mycket resurser på Växtrum att man inte hinner med de basala arbetsuppgifterna för våra parker och planteringar.
Parkarbetarna hinner inte med de övriga arbetet att göra Lerum vackert. Ett bra eller dåligt exempel det är bara att välja, är rosrabatterna längs Göteborgsvägen där man inte hann med att rensa ogräs och gödsla som man hade gjort varje år innan Växtrum “föddes”.

Konsekvensen blev att de inte gick att rädda utan man fick göra stensättningar istället.
Det finns många exempel där vi tidigare hade fina blomsterutsmyckningar i rondeller och planteringar men det krävdes arbete för att sköta dom. Där har Växtrum tagit resurser så man förenklade planteringar och utsmyckning i rondeller. Se hur vacker det är i Partille och Mölndal där man sköter om detta istället för skapa ett konstgjort projekt som Växtrum.

  • Kristian Pedersen