Svar till Jenny och Stefano Crozolli

lt-debatt

Förtätning behöver inte vara av ondo i ett område där villorna har stora tomter. Men att spränga ner berg och ta bort alla träd är inte ”respekt för område och natur”. Att bygga hus som är betydligt högre än omkringliggande fastigheter är inte att visa respekt för områdets karaktär.
Ja, en del nybyggnation bidrar faktiskt till en förfulning av området.
Och vem vill ha en ”urban” kommun? Gör tankeexperimentet att alla fastighetsägare i Aspenäs tog bort all växtlighet, sprängde bort alla naturliga berg och byggde ett hus som täckte hela tomten. Då får du ett urbant samhälle. Det vill säga en stadsbebyggelse.
Det är väl självklart att vi som bor i Aspenäs inte gillar de ”nybyggare” som köper upp flera tomter och exploaterar dem stenhårt. Tyvärr har Aspenäs idag blivit en lekplats för spekulativa profitörer utan den respekt för område och natur som insändaren åberopar.

  • Eva och Jan Norlander