Svårt att se samhällsnyttan med Västlänken

Debatt

Nyligen kunde man konstatera att mark och miljööverdomstolen godkännt projektet Västlänken. Att se nyttan för medborgarna i västra götalandsregionen med en gigantisk investering på 30 – 35 miljarder är svårt att se. Ser man på den totala budgeten för VGR kan man konstatera att tex sjukvården lider av stora underskott på samtliga sjukhus i regionen. Man kan även se att antalet vårdplatser på våra sjukhus är lägst per innevånare i hela europa. Frågan man kan ställa till regionpolitikerna, är vad som är viktigast för regionens framtid människan i centrum eller tunnelprojekt som kräver orimliga kostnader och oöverskådliga mijökonsekvenser.

  • Esbjörn Holmén C