Ta det försiktigt med eldning

Nyheter

Räddningstjänsten i Storgöteborg uppmanar allmänheten att ta det försiktig med utomhuseldning.

Räddningstjänsten skriver på sin hemsida att när solen skiner blir marken torr och då brinner det lätt. Just nu är det torrt och i kombination med blåsten så ökar riskerna för att elden sprider sig. Den som eldar eller grillar är ansvarig för att elden inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska man avstå från att elda eller grilla.

”Vi råder dig att vara försiktig om du eldar utomhus. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.”

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. ”Om du tänt en eld ute i naturen – släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.”

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

I Lerums kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt lag (miljöbalken). Trädgårdsavfall klassas som hushållsavfall och faller under det kommunala renhållningsmonopolet. Eldningsförbudet gäller alla fastigheter, om inte undantag har medgetts i kommunens renhållningsordning eller via dispensbeslut.

Orsaken är att det vid avfallseldning bildas oavsiktligt en del miljöfarliga ämnen på grund av ofullständig förbränning. Till exempel bildas det mycket mer dioxin och PAH:er än i en storskalig förbränningsanläggning, på grund av den låga förbränningstemperaturen. Det kan handla om utsläpp som är tusentals gånger högre. I en modern förbränningsanläggning sker dessutom rening av rökgaserna.

Risker med eldning

När man bränner material utsätter man sig själv och andra personer i sin omgivning för risker. Man måste också tänka på att ta hänsyn till personer som är känsligare än normalt, exempelvis barn, astmatiker eller de med annan luftvägssjukdom.

Förbjudet att elda papper

Det är absolut förbjudet att elda annat avfall som till exempel papper, mjölkkartonger, plast, möbler och brädor. En orsak till detta är, att om det man eldar innehåller färg, plast, impregneringsmedel etcetera, frigörs ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.