Varför tiger kommunalråden i Aspenäsfrågan?

lt-debatt

Så här i valtider kan man inte annat än fundera över varför Lerums många kommunalråd är så extremt tystlåtna när det gäller Aspenäs Villastad. Varför bemöts protesterna mot den huvudlösa exploateringen av den gamla trädgårdsstaden med tystnad?
Det är ju med er goda vilja  den ena fastigheten efter den andra köps upp av byggmästare och exploateringsbolag, utan känsla för området och med en enda drivkraft; pengar.
Ni ser genom fingrarna när en privatperson köper upp en villa och nästa månad säljer densamma till sitt egna, helt nybildade, företag där enda intentionen är att exploatera marken för att få ut så mycket vinst som möjligt.
Vi som bor i området kan via lantmäteriet följa alla turer. Vi ser hur ni, med varm hand, överlåter stadsplaneringen till privata byggföretag. Det låter fullständigt horribelt för en vanlig invånare men det är vad som sker.
Hur enkelt vore det inte att stoppa försäljning av villafastigheter till kommersiella exploatörer?
Det är dags för lerumspolitikerna att ta bladet från munnen. Våga berätta för era väljare hur illa ställt det är med stadsplaneringen i Lerum. Våga berätta att ni överlåter de beslut som ni skall fatta till privata bygg-och fastighetsbolag. Läs er historia, fundera över kulturarv och god boendemiljö innan det är för sent.
För oss som bor i området är detta en viktig kommunal valfråga. Varför tiger ni? Vill vi ha svar. Nu.

  • Bevara Aspenäs Villastad