Ansvaret att vara nämndeman

Debatt

Ni som såg programmet Kalla Fakta TV4 på måndag blev med rätta upprörda. Det är lätt att man efter den information som där ges tycka att det här gamla systemet med nämndemän skall man nog avveckla, nog har man talat om det tidigare?

Det stämmer, frågan har varit uppe till diskussion och övervägts men man har beslutat hålla fast vid detta gamla svenska system. Då frågar man sig varför?

Lekmannadomare är en del av en svensk kulturtradition och har väl hävdat sin roll genom tiderna. Ni har säkert hört uttrycket ”man döms av de sina”. Genom nämndemännens närvaro målet finns olika erfarenheter och kunskaper representerade. Där finns olika utbildningar och intressen, där finns livserfarenhet från olika sidor av samhället.  Men tro inte att det får ett genomslag i att på lösa grunder fria eller fälla.

När målet är presenterat i alla sina delar vidtar en överläggning då vi noggrant går igenom vad lagstiftning och utslag i högre rätt säger. Vi granskar målet i alla dess detaljer, vi väger bevisningen och avkunnar dom.

För att vi nämndemän ska ha förtroende i allmänhetens ögon måste vi agera med hög moral och i enlighet med allmän rättsuppfattning. Då får vi inte fiffla med underlag för den arvodering vi har rätt till.

Det är enkelt att konstatera att om man ute efter att tjäna pengar ska man inte bli nämndeman. Ett halvdagsarvode är 250 kronor. Det kan bli den summan du får om det tvådagarsmål du reserverat tid för blir inställt. Ni samlas i rättssalen, den tilltalade eller ett vittne som är avgörande för målet har inte kommit.

Ett heldagsarvode är 500 kr. För ett år sedan togs beslut om att om den förhandling som planerats för heldag, 9.00 – 16.00, ännu inte är slut 16.30 utgår ytterligare 150 kr. Utöver arvode är den som har förlorad arbetsförtjänst berättigad till ersättning som dock inte är tjänstepensionsgrundande.

Nej det är helt andra drivkrafter som besjälar mig och de som jag tjänstgjort tillsammans med. Ett genuint samhällsengagemang. Att få delta i den viktiga process som genomförs varje dag i våra rättssalar, att upprätthålla svensk lag.

Domstolsverket granskar de nyvalda nämndemännen i befintliga register. De får också genomgå en obligatorisk utbildning som ordnas på den tingsrätt där de ”hör hemma”. Men i det föränderliga samhälle vi lever i behövs mycket mer, något som vi i Nämndemannaföreningen försöker erbjuda i föreläsningar och studiebesök.

På varje tingsrätt finns normalt en sådan förening. I Alingsås där jag är vice ordförande har vi i annat ärende skrivit till de kommuner som bildar underlag för rätten. Då har vi erbjudit att besöka valberedningarna i kommunerna för att informera om de krav som ställs på en person som ska vara nämndeman och vilka villkor som gäller. Man ska lyssna och memorera ibland flera dagars föredragningar för att avslutningsvis kunna göra en analys och komma till beslut. Man måste vara uppmärksam på eventuella jävsförhållanden och respektera sekretess. Bland det enklare är att man egentligen aldrig vet när man slutar för dagen. Ibland får vi känslan att den som kommer ny inte fullt ut insett uppdragets karaktär.

Jag och många med mig hoppas att man i kommande rekryteringar lyckas än bättre med att skilja agnarna från vetet.

Ingamaj Wallertz Olsson
Nämndeman vid Alingsås tingsrätt