Centerpartiet: ”Mindre barngrupper”

LERUMS KOMMUN

”C satsar på kärnverksamheterna och sparar in på centraladministration. Vi vill fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan och höja kunskapsresultaten i skolan. Lärarna måste få vara lärare och det måste tas krafttag mot den psykiska ohälsan hos våra ungdomar.
När det gäller omsorgerna så vill vi framförallt att nöjdheten ska öka. Vi vill satsa på förebyggande verksamhet och anhörigstöd. Parasollen i Gråbo ska bevaras som mötesplats och vi vill säkerställa aktiviteter på äldreboendena.
Man ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen, därför vill C driva på bredbandsutbyggnaden. Företagande och all kommunal välfärd kommer att kräva ett utbyggt fibernät i hela kommunen för att möjliggöra dagens och framtidens digitala lösningar och tjänster. Vi vill ha en ökad samverkan mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet. Samverkan är också en förutsättning för att klara av integrationsarbetet. C driver på för ett kulturhus med bas för Kulturskolan vid Dergården. Idrottshallen i Gråbo ska inkludera gymnastikverksamhet. Gång- och cykelväg vid Aspen-Jonsered och Lilla Nääs-Ingared är prioriterat. Även en avfart på E20 vid Aspedalen för att minska trafiktrycket vid Hulanmotet.”