Fortsatt eldningsförbud

LERUMS KOMMUN

Det är fortsatt torrt i markerna, så eldningsförbundet fortsätter att gälla. Även om det regnat, har det inte regnat tillräckligt för att häva förbudet.

Det 22 maj tog kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg beslut om eldningsförbud i Göteborg, Härryda, Partille, Kungsbacka, Mölndals och Lerums kommuner. Sedan dess har brandrisken stigit för varje dag till extrema värden i skog och mark.
– Ett efterlängtat regn har fallit över vårt område. Dessvärre är det inte är tillräckligt med nederbörd för att vi ska kunna säga att faran för bränder i skog och mark är över, säger Erik Cedergårdh, räddningschef i beredskap.

Torrt i marken
Det är fortsatt mycket torrt djupt ner i marken, så det regn som nu kommit, torkar snabbt upp. Det krävs mycket mer nederbörd över längre tid för att brandrisken ska minska. Räddningstjänsten åker dagligen på bränder i terrängen. Tack vare att bränderna upptäckts tidigt har de kunnat släckas.
– Skogsbrandsflyget flyger fortsatt och även om det just idag är något lägre värden för brandrisk så ökar det igen på onsdagen, säger Erik Cedergårdh

Eldningsförbudet kvarstår vilket innebär att det är förbjudet att elda utomhus så läge förbudet råder. I förbudet undantas grillning i till exempel klotgrill på din egen tomt. Även engångsgrillar undantas under förutsättning att de placeras på obrännbart underlag, till exempel asfalt eller grus. Du får inte grilla direkt på marken med en engångsgrill, även om du använder ställningen som medföljer grillen.
– Vi vill mana till stor försiktighet och uppmärksamhet om du ser något som kan vara en brandrisk. Ser du en misstänkt brand – ring 112.