• Foto: Daniel Elfvelin
    Byte av underlag. Aspevallen är näst på tur att få konstgräs.
  • Foto: Daniel Elfvelin
    Ny ishall. Konståknings- och ishockeyklubben i Stenkullen har uppvaktat politikerna om en ny ishall.
  • Foto: Daniel Elfvelin
    Ny tennishall. Tennisklubben kommer inte att få vara kvar i sin hall när bostadsområdet Aspen strand ska byggas. Sannolikt får de en ny hall i anslutning till området.

Helhetsgrepp på idrott och fritid

Lerum

Arbetet med flera idrottsanläggningar är på gång, men behovet av ännu fler är stort. Det är både föreningar och många politiker överens om. Nu ska kommunen ta fram en strategi för att arbeta mer långsiktigt.

Arbetet med idrottshallen i Lerum pågår, kommunen planerar för ytterligare en hall i Gråbo och är även involverad i hallen som ska byggas i Floda. Därutöver planerar man bland annat för att bygga en ny tennishall och att göra Aspevallen till en konstgräsplan.

Nu vill kommunen ta ett helhetsgrepp både vad gäller anläggningar och andra frågor kring idrott och fritid. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag att inleda arbetet för att ta fram en idrotts- och fritidsstrategi, ett arbete som ska ske i samverkan med representanter från föreningarna.

Variationen i partiernas budgetar, som presentarades förra veckan, visar att det inte finns någon enighet om investeringar i dagsläget. Till exempel är Socialdemokraterna och Moderaterna de enda partierna som har med konståknings- och ishockeyklubbens krav på en ny ishall i sina budgetar. Men en tydlig strategi och långsiktig plan har flera fördelar, enligt kommunalrådet Lill Jansson (L).

– För föreningarnas del underlättar det planeringen av deras egna verksamheter och för kommunens del betyder det en möjlighet att långsiktigt planera för de ekonomiska investeringarna. När det gäller den här typen av frågor är det bra att hitta breda politiska överenskommelser, som är stabila över tid, säger hon.

Lill Jansson påpekar att behovet av anläggningar är stort samtidigt som tuffa prioriteringar måste göras av ekonomiska skäl, så frågan är hur man ska hantera situationen med många politiker och idrottsföreningar med många olika viljor?

– Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det är klart att det finns frågor som är lättare att komma överens om och frågor som är svårare. Men de senaste åren har jag regelbundet träffat representanter från föreningslivet i kommunen och det är kloka och engagerade personer som drivs av att göra bra saker, vilket också gäller de politiska företrädarna, och det är en bra utgångspunkt.

Det var Lill Jansson som tog upp frågan om en idrotts- och fritidsstrategi i kommunstyrelsen, men initiativet kommer från början från idrottsföreningarna själva. De tycker bland annat att kommunen borde bli bättre på att lyfta fram det föreningsliv som finns.

– Jag håller med. Föreningarna är en stor tillgång för kommunen. Jag träffar ofta nyinflyttade barnfamiljer som säger att anledningen till att de flyttade till just Lerums kommun är, förutom bra förskolor och skolor, det stora utbud av föreningar som finns och då inte minst idrottsföreningar, säger Lill Jansson.

Hur många representanter ska ni ha med från idrottsföreningarna och hur ska de väljas ut?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Kommunstyrelsen diskuterade frågan för några veckor sedan och skickade då den vidare till arbetsutskottet, som ska fundera på hur vi ska gå vidare och stämma av med föreningarna.