Kommunen motarbetar kulturell bedrift i Brobacken

Debatt

De upplevelser jag som fastighetsägare i centrum har/har haft av kommunen under de år jag bott i Lerum lämnar en hel del övrigt att önska. Man har bland annat gett sig själv tillstånd att sätta upp bilpoolskyltar i min trädgård, där jag fått yttra mig tre månader efter taget beslut. Två dagar före jul för ett antal år sedan kallade kommunen min granne och mig till möte och förklarade att våra hus skulle inlösas, då en väg planerades genom våra tomter. Detta vände upp och ner på hela tillvaron för oss. Vi hade osäljbara hus och fick leva i ovisshet i flera år. Då jag blev tvungen att sälja mitt hus stod det istället tomt i åtta månader med en ekonomisk katastrof för mig som följd. Då kommunen inte kontrollerat innan om vägprojektet alternativt husflyttsplaner var genomförbara var allt i onödan.

Efter ett år av vandalisering, stölder och bränder i området kontaktade jag kommunen och förklarade att vi måste göra något åt situationen, då två av mina verandaglas nyligen krossats, stuprör tagits från mitt hus och använts för att krossa fönster hos grannen. Vid två tillfällen har maskerade män försedda med yxa och kofot uppehållit sig nattetid i min trädgård varefter de gjort inbrott i gatuköket.

De senaste fem åren har jag återskapat mitt hus till originalskick. Med foton från tidigt 1900-tal visade jag det staket som löpte längs Brobacken förr. Då kommunen äger en liten oanvändbar yta mellan mitt hus och trottoaren blev det nej när jag föreslog att sätta upp ett likadant staket som skydd mot vandalisering. Motiveringen löd:” Det är allmän platsmark som inte får privatiseras”. Jag förklarade, att jag inte tänkt privatisera och gärna sätter ut bänkar och öppnar upp för allmänheten dagtid. Fördelar med staket är följande:
1) Risken för mer skadegörelse på mitt hus skulle minska kraftigt.
2) Estetiskt lyfter det hela Brobacken.
3) Jag erbjuder mig att sköta kommunens mark
4) Marken förblir inte outnyttjad för allmänheten.
5) Jag slipper vara på min vakt så fort jag hör ungdomar utanför nattetid.

Efter flera påtryckningar kom så en tjänsteman, utsänd från sektor Samhällsbyggnad, men istället för att lyfta blicken och se verkligheten valde han att titta ner i en paragraf. Då jag frågade varför han inte ville hjälpa mig svarade han: ”Jag vill inte”. Borde det inte ligga i kommunens intresse att invånarna känner sig trygga? Det kan väl ändå inte ingå i politikernas uppgift att försvåra polisens arbete genom att underlätta för vandalisering.

Efter allt vi fått utstå genom åren är det en minimal begäran att Lerums politiker fattar beslut att bygga ett staket likt det som en gång fanns i Brobacken. Ingen i området eller någon av alla jag pratat med är annat än positivt inställda till detta. Det borde väga tyngre än prestige och paragrafrytteri hos dem som valts för att bistå invånarna i stället för att motarbeta dem.

David Riccius