Foto: Carina Svensson
Ska rivas. Både kommunala verksamheter och privata företag huserar i lokalerna kring reningsverket i Aspedalen.

Kommunen ska betala drygt en halv miljon i förlikning

Lerum

Kommunen ska betala drygt en halv miljon kronor till ett företag efter förlikning i hyresnämnden.
Moderaternas Alexander Abenius är upprörd över spillda skattekronor och brist på ansvarstagande från kommunalrådet Dennis Jeryd.
– Om han inte är redo att fullfölja sitt uppdrag fullt ut står jag redo att ta över redan idag, säger Abenius.

Lerums kommun har sedan lång tid tillbaka hyrt ut lokaler i området kring reningsverket i Aspedalen till ett privatägt företag. Eftersom det ska bli ett nytt bostadsområde här ska fastigheten som företaget har hyrt rivas, och därför har kommunen sagt upp hyreskontraktet.

Hade rätt

Uppsägningen skedde i november 2017, och samtidigt förklarade kommunen att hyresavtalet skulle upphöra från och med 31 augusti i år. Företaget hade dock egentligen ett längre hyresavtal och har, i och med den långa hyrestiden, besittningsrätt enligt hyreslagen. Företaget menade dessutom att utflyttningen skulle ske med för kort varsel.

Ärendet togs upp i hyresnämnden. Där beslutades det om ett förlikningsavtal, enligt detta ska kommunen betala 550 000 kronor till företaget, som också ska få köpa mark i Tollestorp. Markköpet sker till ordinarie marknadspris, och tomten är en tomt som sedan lång tid tillbaka legat till försäljning. Enligt avtalet ska två kriterier angående marken vara uppfyllda innan 30 september 2019, och dessa är att det ska beviljas bygglov på marken och att lantmäteriet ska ha beviljat ansökan om avstyckning. Om inte kriterierna uppfylls ska kommunen betala ytterligare 400 000 kronor till företaget.

Moderaternas oppositionsråd, Alexander Albenius, är upprörd över hur Lerums kommun har skött ärendet:

– Jag tycker att det är bedrövligt att kommunen åker på ytterligare onödiga utgifter. Vi måste vara rädda om våra skattemedel. Varje förslösad skattekrona är en stöld från våra kommuninvånare.

Vad säger du om att det inte är kommunstyrelsens ordförande utan sektorchefen som undertecknar avtalet?

– Det är anmärkningsvärt att Dennis Jeryd, Socialdemokraterna, försöker gömma sig bakom kommunens tjänstemän.

Hur tycker du att ärendet borde ha skötts?

– Kommunen borde ha skött hela ärendet bättre från första början, då hade vi aldrig stått här. Men nu står vi där vi står och då är det enda rimliga att Dennis Jeryd tar det ansvar han fått av väljarna och undertecknar avtalet. Det ingår trots allt i Dennis uppdrag. Om han inte är redo att fullfölja sitt uppdrag fullt ut står jag redo att ta över redan idag.

Kommunalrådet Dennis Jeryd svarar på kritiken:

Varför undertecknar sektorchefen avtalet?

– Det är absolut inte första gången och säkert inte sista gången som kommunstyrelsen delegerat underskrift av avtal till någon inom förvaltningen. Jag förstår inte alls varför moderaterna hade en annan åsikt i detta fallet. Om de hade synpunkter på själva avtalet hade de ju kunnat rösta emot det, men de gjorde de inte. Så här i semestertider är det praktiskt att låta sektorschef skriva på avtalet istället för att slösa tid och pengar på att kalla in kommunstyrelsen.

Moderaterna riktar kritik mot dig, har du någon kommentar?

– Jag ser det som ett tecken på att moderaterna bedriver en famlande oppositionspolitik genom att försöka göra politik av småsaker och icke-frågor. Inte så konstigt när majoriteten lyckats så väl under den gångna mandatperioden att få fart på kommunen