Foto: Carina Svensson
Naturskönt. Det nya boendet för personer med alkohol- eller drogmissbruk kommer att finnas i Hedefors bruk.

Kommunens första boende för missbrukare

Hedefors

I oktober startar kommunens första stödboende för missbrukare. Boendet kommer att finnas i Hedefors.

I det gamla vandrarhemmet i Hedefors bruk ska det bli ett så kallat korttidsboende för alkohol- och drogmissbrukare, vilket innebär att de som bor där gör det under en kortare period.

Hur kort då?

– Det ska vara korta beslut på så där tre månader. Tanken är att personerna så snart som möjligt ska slussas ut till eget boende och inte bo kvar där i flera år, svarar Christian Sandgren, verksamhetschef.

Totalt ska nio personer kunna bo här. Det kommer inte vara lägenheter utan egna rum med delade gemensamhetsutrymmen. Personal kommer att finnas på plats dygnet runt.

Det är ett öppet boende, vilket innebär att de boende kan komma och gå som de vill. Det är dock inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger.

Köpte platser

Tidigare har kommunen köpt liknande platser i andra kommuner.

Varför startar ni boendet nu?

– För att det finns ett behov, absolut, svarar Christian Sandgren.

Är det en besparing?

– Nej, det blir absolut inte billigare, i alla fall inte inledningsvis. Men lyckas vi få människor att komma ur sitt missbruk så blir det oerhört stora vinster på sikt.

Varför har det inte funnits något sådant tidigare?

– Vår bedömning från professionen är att vi borde startat detta tidigare. Jag har svårt att gå tillbaka några år och göra en bedömning då jag inte har kunskap om hur man såg på frågan då.

På hemmaplan

Kommunen kommer även fortsättningsvis att köpa platser i andra kommuner, då detta fungerar bättre för vissa. Men nu finns alltså dessutom möjligheten att stanna på hemmaplan. För många kan närheten till familj och vänner och en miljö man känner till vara gynnsam, och sedan är det också så att den boende får hjälp med att bygga upp ett kontaktnät med personal på myndigheter i kommunen.

Boendets personal kommer även att arbeta med boendestöd, alltså med att hjälpa till att få vardagen att fungera efter en flytt tillbaka till den egna lägenheten eller, för den som tidigare var hemlös, till en ny egen bostad.

Men finns det verkligen lägenheter att tillgå?

– Vi får jobba på det och hoppas att vi kommer att kunna lösa det. Vi kommer till exempel att ha samtal med fastighetsbolagen. Ambitionen är att de som bor på boendet så snart som möjligt ska flytta in i ett eget boende, svarar Christian Sandgren.

Boendeplatserna finns för den som får ett beslut om detta från myndighetsavdelningen.

Det dagliga arbetet på stödboendena leds av en boendeföreståndare och den övergripande ledningen har enhetschefen. Personalen kommer att vara utbildade inom psykiatri eller motsvarande.

Det kommer också att finnas ett starkt samarbete med öppenvården och med arbetsmarknadsavdelningen.

Oroliga boende

Tidningen har fått samtal från oroliga Hedeforsbor.

Har du något att säga till dem?

– Vi kommer att följa upp verksamheten och göra utvärderingar. Och det ska vara ett boende som är tryggt, både för dem som bor där och för dem som bor i området. Det är också bemannat dygnet runt, svarar Christian Sandgren och fortsätter:

– De som bor här är personer som är motiverade att arbeta med att bli av med sitt missbruk.