Kristdemokraterna: ”Värdig äldrevård”

LERUMS KOMMUN

”Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, det är välfärd för oss kristdemokrater. En fungerande skola. En värdig äldrevård. Välfärd som utgår från människan och hennes behov, önskan och ambitioner. Det är behov som vi kristdemokrater ser i vår kommun.
Skolan ska vara till för alla. För oss är det en skola som möjliggör att varje elev når sin fulla potential. Därför måste vi hitta sätt att möjliggöra riktad undervisning som utgår från barnens behov. En skola designad för en genomsnittlig elev är i praktiken en skola för ingen.
Vi måste skapa en miljö på skolor och förskolor där alla – barn, elever och lärare – tillsammans kan jobba i en miljö som gynnar lärande och välbefinnande.
Alla skall åldras tryggt i Lerum. Ett värdigt åldrande innebär att ha mandat över sina egna beslut. Vi vill att seniorer skall vara med och utforma insatserna. Vad som är kvalité i äldrevården vet äldre bäst själva.
Ett livskraftigt näringsliv är viktig för att kommunen ska leva. Kommunen ska inte konkurrera eller skapa en snedvriden konkurrens. Vi vill att den främst skall vara understödjande.
Föreningslivet bygger ett varmt och omhändertagande samhälle. Vi vill utöka samarbetet mellan kommunen och föreningslivet för att utveckla den sociala omsorgen.”