Liberalerna: ”Satsning på skolor”

LERUMS KOMMUN

”För Liberalerna är kärnverksamheterna viktigast och skolan kommer först. Därför gör vi en omfattande satsning på skolor och förskolor, för att säkerställa att alla elever får det stöd och de utmaningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Lärarna ska avlastas med hjälp av lärarassistenter och få mer tid att göra det de är utbildade för att göra, att undervisa. Studieron ska bli bättre och därför ska klassrummen vara mobilfria.
Utöver skolan är stöd- och omsorgsverksamheterna kommunens viktigaste ansvar. Liberalerna vill höja kvaliteten i äldreomsorgen och demensvården och utveckla anhörigstödet. Anhöriga är guld och ska få det stöd de behöver. Livet ska levas hela vägen och människor är viktigare än byråkratiska system och rutiner.
Lerums kommun växer och vi behöver bygga för framtiden. Liberalerna vill bygga bostäder, kulturhus, lokaler till Kulturskolan, en idrottshall i Gråbo, tennishall, terrängbana på Nääs, ny av- och påfart vid E20 i Lerum.
Men inget är möjligt utan kommunens alla medarbetare, utan dem har vi varken skolor eller äldreomsorg. Som arbetsgivare ska Lerums kommun bli ännu bättre på att ta tillvara och premiera kunskap och engagemang. Släpp loss kompetensen!”