Miljöpartiet: ”Mer kollektivtrafik”

LERUMS KOMMUN

”Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, sjöarna och den biologiska mångfalden. Vi vill satsa på ekologisk mat, förnybar energi, hållbara transporter och grön ekonomi. Helt enkelt göra det lättare att leva miljövänligt.
Vi vill ha mer kollektivtrafik och fler solceller. Vi vill satsa på mer ekologisk och närodlad mat. Vi vill att byggnationen av kulturhuset med Kulturskola blir verklighet under 2019.
Vi vill ge skolkort – inom kommunen till alla skolbarn i åk 1-9 och i hela regionen till alla gymnasieelever. Vi vill att varje barn ska få en ärlig chans. Därför vill vi ge eleverna mer tid med sina lärare genom att anställa lärarassistenter som avlastar lärarna.
Lerums kommun ska fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. Barnens bästa ska alltid komma först. Vi vill se att kommunens miljöpåverkan minskar.
Lerums kommun ska utveckla kollektivtrafiken och få den så enkel och attraktiv så att våra invånare väljer att åka kollektivt.
Ett genomtänkt system för gång- cykel- och kollektivtrafik minskar bilens roll och ökar centrummiljöns attraktivitet. Vi vill se att den beslutade återvinningscentralen i Stenkullen byggs.”