Foto: Johanna Hellström
LJUDKONSTNÄRER. Några av ljudkonstnärerna på vandring med projektledare Mats Jansson. Från vänster: Mats Jansson, Rickard Widerberg, helena Persson, Kimmo Modig, heidi M Wee

Nordisk ljudkonstutställning i Tollered

Tollered

I samarbete med Nääs Fabriker arrangerar Nääs Konsthantverk en ljudkonstfestival i den gamla bruksbyn Tollered vid och i de historiska fabriksbyggnaderna vid sjön Sävelången.

– Vi bjuder in till en inspirerande tidsresa med ljudkonst, konserter och performance. Platsspecifika ljudkonstinstallationer som utgår från platsens historik och betydelse för människan i ett större sammanhang, säger projektledaren Mats Jansson.

Nio ljudkonstnärer från Finland, Norge och Sverige är inbjudna och arbetar på plats med installationerna under veckan före vernissagen.

– Vi vill lyfta fram den tidigare textilfabrikens historik och relevans för den tid vi lever i nu.

Flera av konstnärerna har också gjort intervjuer med arbetare som jobbat på den tidigare textilfabriken som startade 1833 och var igång till 1981.

– Det finns många skäl att lyfta fram denna industriella epok och ett brukssamhälle som Tollered utifrån olika utgångspunkter. Det var en svindlande tid i vår historia, säger Mats Jansson och fortsätter:

– Jag tror att ljudkonst kan förmedla många av de skiftande aspekter som ryms under den perioden.

Ljudkonst är en relativt ung konstform som betecknar det intermediala konstslag i vilket ljud sammansmälter med andra konster eller medier till ett konstverk.

– Det är ett vitt begrepp som omfattar olika, ofta genreöverskridande, konstuttryck där ljud och lyssnande är i fokus. Ljud påverkar våra känslor direkt det går förbi vårt intellekt och skapar bilder och stämningar utan omvägar. Jag hoppas att utställningen kommer att beröra besökarna på många olika plan.

Utställningen öppnar lördag den 30 juni och pågår till den 15 augusti. På vernissagedagen får publiken uppleva musikinstallationer, föredrag. videos, live performance och många olika genrer: från ambient, drone och noise till electroakustisk musik – och dessutom samarbeten mellan ljudkonstnärer och artister i live-akter.

Deltagande konstnärer: Heidi M Wee, Finland, Kimmo Modig, Finland, Siri Austen, Norge, Sössa Jörgenssen, Norge, Helena Persson, Sverige, Hannes Nilsson, Sverige, Dan Fröberg, Sverige, Mikael Bojen, Sverige, Rickard Widerberg, Sverige.