Ombyggnad av Lekstorpsskolan

Gråbo

Ökad befolkning ger ökat tryck på grundskolorna. Det har lett till att Lerums kommun tagit beslut om en ny- och ombyggnation av Lekstorpsskolan i Gråbo. Bygget, som ska ge skolan tillräckligt med resurser inför framtiden, förväntas stå klart hösten 2020.

Trycket på skolorna i Gråbo blir allt högre och högre. Vilket har att göra med den befolkningstillväxt som just nu råder i orten.

– Det blir fler invånare i Gråbo, vilket ger fler skolelever, säger Marie Nilsson, verksamhetschef inom lärandesektorn i Lerums kommun.

Hon säger också att det antal skolplatser som finns nu inte kommer räcka för framtiden.

Tre skolor

Inför höstterminen 2012 stod tre skolor redo för undervisning i Gråbo. Ombyggda Röselidsskolan, nyinvigda Lekstorpsskolan, samt nystartade Ljungviksskolan. Och nu är det alltså dags för ombyggnad igen.

– Redan när vi byggde de två andra skolorna visste vi att Lekstorpsskolan skulle behövas byggas ut ytterligare, fortsätter Marie Nilsson.

Hon tror däremot inte att ombyggnationen av Lekstorpsskolan kommer påverka undervisningen.

Först ska den nya delen av skolan byggas. Efter det är tanken att skolan ska kunna använda sig av den nya delen i undervisningen medan de äldre byggnaderna rustas upp.

– Eleverna kommer inte behöva att evakueras eller undervisas i paviljonger, fortsätter Nilsson.

Större skala

Nilsson säger också att ombyggnationen kommer innebära att bland annat skoladministrationen och elevhälsan kommer byggas ut. Hon säger att fler elever gör att större resurser krävs.

Enligt ett pressmeddelande från Lerums kommun ska även slöjd- och hemkunskapsverksamheten byggas ut, då man anser att Gråbo inte kommer ha tillräckligt med kapacitet för det ökade elevantalet.

Enligt samma pressmeddelande tros även antalet elever öka från nuvarande cirka 330 till ungefär 500 stycken.

När första spadtaget ska tas är ännu inte helt bestämt, men enligt Marie Nilsson kommer ombyggnationen starta någon gång under våren 2019, och tanken är att det ska stå klart lagom till höstterminen 2020.

Prislappen för bygget ska ligga på omkring 90 miljoner kronor.