Områdesbestämmelser Aspenäs

Debatt

Äganderätten är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Vi kristdemokrater har grundinställningen att våra invånare skall ha fri förfoganderätt över sin egendom. Vill man stycka av sin fastighet för att sälja en tomt så skall man få göra det.

När detta påverkar andras egendom kan det dock finnas skäl att begränsa denna möjlighet – i dessa lägen behöver en intresseavvägning göras. För oss kristdemokrater betyder det att vi nu behöver utvärdera expansionen i Aspenäs. Vi måste se över hur möjligheten att stycka av fastigheter och den förtätning som blir följden av detta bör regleras.
Kristdemokraternas utgångspunkt är att områdesbestämmelser är en bra väg att gå för att väga intressen mot varandra.

Kristdemokraterna i Lerum
Christian Eberstein

  • Christian Eberstein