Alexander Christiansson. Foto: Ann-Charlotte Edgar

Så här vill SD styra Lerum

Val 2018

Den 9 september väntar valet. I en serie artiklar intervjuar vi de lokala partiernas förstanamn om deras politiska engagemang och den politik partierna för i Lerums kommun. Den här veckan möter vi Sverigedemokraternas Alexander Christiansson.

Varför ska man rösta på ert parti?
– Man ska rösta på SD för att vi är konsekventa i vårt agerande och säger inte saker vi inte menar. Vi tror på vår politik och vänder inte kappan efter vinden.
– Sverige har idag problem som växer sig stora på en rad områden i samhället och vi har varnat för den utveckling vi sett under en lång tid. Idag anpassar sig övriga partier efter vår politik då vi haft rätt hela tiden men det blir inte trovärdigt. Det ser vi medborgare igenom och det är en anledning till varför vi växer som vi gör i opinionen.

Hur ser du på den gångna mandatperioden?
– Jag får nog passa lite där då jag inte suttit som aktiv politiker i kommunen. Vi har fått in flera nya kandidater inom olika kompetenser vilket blir ett rejält lyft för oss inför kommande mandatperiod. Det känns helt fantastiskt.

Vad har ditt parti åstadkommit under mandatperioden?
– Vad många inte känner till är att SD har påverkat mycket som vågmästare på riksdagsplanet och det är positivt. Det är mycket kvar att göra och vi hoppas att de andra partierna lämnar sandlådan för att ta ansvar och samtala med oss. Vi driver rätt frågor och det visar sig tydligt nu i det politiska landskapet.

Vilka är de tre viktigaste frågorna i Lerum?
– Skola, äldreomsorg och invandringen. Kunskapsmässigt har skolan haft en kraftig nedgång och sjukantalet bland lärarna är väldigt hög, vilket gör att vikarier sätts in, vilket i sin tur gör att det inte blir någon kontinuitet. Jag vill ha ordning och reda i skolan.
– Inom äldreomsorgen är det viktigt att par som levt ihop hela livet även får göra det på boendet och att personalen är återkommande. Det skapar otrygghet att hela tiden tvingas att träffa nya människor. Vi vill att vården ska få fler som arbetar heltid.
– I invandringspolitiken är det viktigt att vi ställer större krav på att de nyanlända lär sig svenska och att de tar del av vår kultur och blir en del av vårt samhälle. Det är också viktigt att invandrarnas boende inte blir en stad i staden. Det blir problem på sikt. Vi har gott om exempel på det i många kommuner i dag. Vi vill inte se det i Lerum också.

Vilket parti kan ni tänka er att samregera med?
– Det vore önskvärt att samregera med Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag har svårt att se att vi skulle göra det med den övriga majoriteten.

Vill ni höja skatten?
– Vi har en pragmatisk syn på skatter men vår utgångspunkt är att vi vill sänka skatterna. Dock krävs det en omfördelning av våra skattemedel.

Går ni till val som ett enskilt parti eller tillsammans med andra?
– Vi går till val som enskilt parti.