Svar angående synpunkter på Växtrummet i Nyebroparken

Debatt

När vi tittar på nya Växtrumsplatser är vi i första hand hänvisade till mark som kommunen äger. En del platser har varit lite gömda och glömda, andra är mer synliga på ytor som är kommunens. Gömd och glömd är inte huvudkriterier för att det ska bli en Växtrumsplats, det är mycket annat vi behöver förhålla oss till för att göra Växtrum möjligt. Vad gäller Giardino Segreto, den hemliga trädgården i Nyebroparken, så är den tänkt att bli en plats att mötas i, och inspireras av, som alla våra Växtrum. Som du skriver är Nyebroparken en stor härlig park. Där har det funnits många planer genom åren hur området ska utvecklas. Sedan några år har vi en fin och välordnad lekplats med gott om utrymme. Den nya Växtrumsplatsen blir ett spännande tillskott. Karin Berglunds Växtrumsplats Nyebrotäppan, i andra änden av parken, är sedan ett par år ett populärt och välbesökt Växtrum.

Med Växtrum har vi som kommun många syften. Växtrum ska vara en inspirerande arena i vårt arbete att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Växtrum skapar social hållbarhet och sammanhang där deltagarna som är med och arbetar helt ideellt, får nya kontakter och vänner, kunskap och inspiration. Växtrum skapar också mötesplatser för övriga invånare. Du kan kostnadsfritt inspireras och utbildas på Växtrums föreläsningar och aktiviteter. Växtrum arbetar inte bara för att tydliggöra kommunens vision. Växtrum arbetar också i visionens anda, som att skapa konkreta samarbeten med föreningsliv och näringsliv för att tillsammans lyfta olika aspekter av hållbarhet.

Tillsammans med privata företag med lokal förankring delar vi på kostnaden som är ungefär 1,5 miljoner kronor per år. Och så får vi inte glömma alla de helt ideella timmar våra Växtrumsdeltagare lägger i projektet.
Växtrum skapar profilering och attraktivitet för Lerums kommun. För varje år får vi fler som kommer till oss i Lerum för att uppleva Växtrum. Hittills har vi samlat Växtrummen kring en promenadslinga längs Säveån. Besökare som kommer kan med en tillgänglighetsanpassad promenad, uppleva åtta unika gröna platser, designade av några av Sveriges främsta trädgårdsprofiler, skapade tillsammans med engagerade invånare.

Det pågår många aktiviteter och projekt i kommunen, inte minst utveckling av nya sätt att bedriva kommunens kärnverksamhet så att visionen genomsyrar arbetet och ger synliga resultat för invånarna. En av de stora utmaningarna är att engagera invånare och företagare att bidra till att visionen blir verklighet. Växtrum tydliggör kommunens vision och ger oss inspirerande ambassadörer för vårt kommunala arbete och vårt samhällsbyggaruppdrag. Växtrum är ett helt unikt evenemang, som gett eko långt utanför kommunens gränser. Den 16 maj stod det klart att Växtrum i Lerum är vinnare i Dagens samhälle tävling Årets samhällsbyggare 2018. En kategori som lyfter initiativ som arbetar nyskapande och framtidsorienterat kring social och miljömässig hållbarhet eller bostäder, energi och infrastruktur.

Den nya Växtrumsplatsen ”Giardino Segreto” är skapad med inspiration av Italien, men med växter som tål det svenska klimatet. Alla våra Växtrumsplatser är unika och utformade med kreativ hand av våra Växtrumsdesignerns tillsammans med ideellt arbetande invånare.

Mattias Christenson
projektledare Växtrum och marknadsansvarig Lerums kommun