Svar till Missnöjd Flodabo

Debatt

Våra entreprenörer började att vårstäda kommunens gator och vägar vecka 15, vilket är försenat i relation till när vi normalt brukar börja sopa upp flisen. Anledningen är att det i början av april fortfarande var kallt och att snön låg kvar på många ställen. Arbetet blev därför klart senare än normalt.

Vårsopningen går också på ett rullande schema som avgör var vi börjar varje år. Ofta kör vi Lerum centrum tidigt, samtidigt som vi startar med flera arbetslag på andra ställen. I år startade vi med ett lag i Sjövik/ Gråbo, ett lag i Lerum samt ett i Stenkullen/del av Floda. I år låg delar av Floda tillsammans med några andra delområden sist. Parallellt med detta går en större soplastbil på det större vägnätet.

Vårstädningen blev klar fredagen 25 maj, tio dagar efter datumet att den ska vara slutförd.

Hälsningar,
Henrik Thyrén
Enhetschef vägenheten
Teknisk service Lerums kommun